QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TRONG CÁC HTX, DOANH NGHIỆP

0
512
(Theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ)
1. Thực hiện trả lương cho người lao động:
Ở tỉnh Yên Bái áp dụng 2 vùng:
Vùng 3: Địa bàn thành phố Yên Bái.         
          –   Lao đông không có chuyên môn nghiệp vụ: 1.800.000 đồng/tháng;
          –   Lao động qua đào tạo: =1.800.000đ x 1,07 = 1.926.000 đồng;
Vùng 4: Địa bàn các huyện, thị xã.
         –   Lao động không có chuyên môn nghiệp vụ: 1.650.000 đồng/tháng;
         –   Lao động qua đào tạo: =1.650.000đ x 1,07 = 1.765.500 đồng;
Người sử dụng lao động không được trả lương cho người lao động dưới mức tối thiểu nêu trên.
Khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.
Các khoản phụ cấp, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.
2. Xây dựng thang lương, bảng lương trong các HTX, Doanh nghiệp:

Bảng lương cho lao động: 

Thang lương

công nhân SX

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 5

Mức lương

lao động chưa qua đào tạo

1.650

1.800

2.050

2.200

2.400

2.700

3.100

Hệ số

1,0

1,09

1,24

1,33

1,45

1,636

1,878

Mức lương

lao động đã qua đào tạo

1.765,5

1.900

2.100

2.400

2.700

3.200

3.700

Hệ số

1,07

1,15

1,27

1,45

1,636

1,939

2,24


Bảng lương viên chức chuyên môn nghiệp vụ: 
Trung cấp
Bậc 1
Bậc 2
Bậc 3
Bậc 4
Bậc 5
Bậc 6
Bậc 7
Mức lương
3.000
3.200
3.500
3.800
4.200
4.600
4.900
Hệ số
1,818
1,939
2,121
2,303
2,545
2,788
2,969
Đại học
Mức lương
4.200
4.400
4.700
5.000
5.300
5.600
6,000
Hệ số
2,545
2,666
2,848
3,03
3,212
3,394
3,636

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here