Cần chú trọng thành lập HTX ở các xã chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới

0
669
alt

alt

          Ngày 3/10/2011, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh đã họp để kiện toàn lại và bàn biện pháp triển khai nhiệm vụ trong quý IV/2011. Đ/c Hoàng Xuân Nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái đến dự và chủ trì Hội Nghị.

         Tại buổi làm việc sau khi nghe Liên minh Hợp tác xã tỉnh báo cáo và ý kiến của các Hợp tác xã về khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái – Hoàng Xuân Nguyên đã biểu dương những kết quả khu vực kinh tế tập thể đạt được trong thời gian qua, đồng thời đồng chí ghi nhận những ý kiến đóng của các đại biểu và yêu cầu trong thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể; làm tốt công tác hỗ trợ cho các HTX và doanh nghiệp thành viên phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ…

       Đặc biệt, cần chú trọng thành lập HTX ở các xã chọn điểm xây dựng nông thôn mới, bởi đây là chương trình phát triển nông thôn toàn diện, bền vững với mục đích nâng cao cuộc sống vật chất và tinh thần cho cư dân nông thôn; giúp cho xã viên HTX, tổ viên tổ hợp tác, bộ máy quản lý hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi thực hiện củng cố, xây dựng các HTX, tổ hợp tác hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here