DỰ ÁN PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2 CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

0
388

Ngày 18/4/2014, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã kí quyết định phê duyệt Dự án Phát triển phong trào hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 – 2016 do tổ chức We Effect (Trung tâm Hợp tác xã Thuỵ Điển) tài trợ. Với tổng kinh phí 1.615.176 SEK tương đương 240.326 USD, trong đó kinh phí do We Effect (Trung tâm Hợp tác xã Thụy Điển) tài trợ là 1.400.000 SEK, tương đương 208.309 USD, vốn đối ứng là 215.176 SEK, tương đương 32.017 USD do Liên minh Hợp tác xã tỉnh đóng góp bằng lương trả cho cán bộ tham gia làm việc cho dự án

Mục tiêu của dự án: Phát triển mạnh phong trào hợp tác xã nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cơ sở nâng cao thu nhập cho xã viên, người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết tốt các vấn đề bình đẳng giới.

Để đạt được mục tiêu trên, dự án tập trung vào 5 nhóm hoạt động chủ yếu đó là củng cố phát triển tổ chức, phát triển kinh doanh của HTX và xã viên, thúc đẩy sản xuất bền vững, tăng cường vận động chính sách và tăng cường truyền thông nhằm thúc đẩy bình đẳng giới.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here