Đại hội đại biểu thành viên Quỹ Tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Phúc nhiệm kỳ 2023-2027

0
291

Sáng ngày 09/01/2023, Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên tổ chức Đại hội đại biểu thành viên, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ IX (2018 -2022), đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ X (2023-2027). Dự Đại hội có Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Hữu – PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh; cùng đại diện cấp ủy chính quyền, các ban, ngành cấp huyện và UBND thị trấn Cổ Phúc tham dự Đại hội.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – PCT Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đến thời điểm 31/12/2022, Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc có 1.181 thành viên, tăng so với nhiệm kỳ trước là 27 thành viên, tỷ lệ tăng 12% so với đầu nhiệm kỳ. Vốn điều lệ 6,1 tỷ đồng triệu đồng so với nhiệm kỳ trước tăng 2,5 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 69,4%.

Số dư tiền gửi huy động của khách hàng, thành viên đến thời điểm 31/12/2022 là 131,497 triệu đồng, chiếm 89.59% tổng nguồn vốn. Trong nhiệm kỳ IX (2018-2022), Quỹ đã giải quyết cho trên 3.690 lượt thành viên vay vốn, với tổng doanh số cho vay là 715,390 triệu đồng, dư nợ cho vay là 132.725 triệu đồng, nợ xấu là 30,9 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng dư nợ.

Cùng với đó, Hội đồng quản trị và Ban chỉ đạo điều hành trong nhiệm kỳ thực hiện việc thu, chi tài chính đúng nguyên tắc chế độ, mở sổ sách kế toán đầy đủ đúng quy định, hạch toán kế toán đúng tính chất, đúng tài khoản, lưu trữ hồ sơ đảm bảo an toàn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2027, Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác huy động vốn, tăng số lượng thành viên, tăng trưởng dư nợ, sử dụng vốn đúng mục đích, đưa Quỹ hoạt động an toàn bền vững.

 Đại hội cũng đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc nhiệm kỳ 2023-2027.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh tặng quà cho Hội đồng quản trị Quỹ TDND Thị trấn Cổ Phúc nhiệm kỳ 2023-2027

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân của Quỹ TDND Thị trấn Cổ Phúc vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ./.