Hội nghị Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 33, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025

0
302

Chiều ngày 10/01/2023, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 33 (BCĐ) và Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, đồng chí Trần Thanh Chương – Ủy viên BCĐ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch (cơ quan Thường trực BCĐ KTTT tỉnh) chủ trì Hội nghị.

Đc/ Đỗ Nhân Đạo – Phó Trưởng BCĐ KTTT tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh và đồng chí Trần Thanh Chương – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan Thường trực BCĐ) đồng chủ trì Hội nghị

 

 

Năm 2022, BCĐ Đổi mới, phát triển và Nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh Yên Bái đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh; chủ động đôn đốc, kiểm tra tình hình hoạt động các tổ chức KTTT. Qua đó, Kinh tế tập thể tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực và nổi bật. Toàn tỉnh thành lập mới 97 HTX, bằng 121,2% so với chỉ tiêu tỉnh giao (80 HTX), nâng tổng số HTX toàn tỉnh lên 652 HTX. Thành lập mới 627 Tổ hợp tác, đạt 209% chỉ tiêu tỉnh giao (300 THT), nâng tổng số THT toàn tỉnh lên 5.894 THT.

 

Nhiều Hợp tác xã, Doanh nghiệp, Tổ hợp tác đã vươn lên hoạt động hiệu quả, tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho thành viên và người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước. Doanh thu bình quân của HTX đạt 2,1 tỷ đồng/HTX, lợi nhuận bình quân 450 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/HTX. Đối với Tổ hợp tác: Doanh thu bình quân đạt 350 triệu đồng/THT, lợi nhuận bình quân khoảng 100 triệu đồng/HTX, thu nhập bình quân 48 triệu đồng/người/năm. Hiện, khu vực KTTT có trên 63.000 thành viên, tạo việc làm ổn định cho gần 10 ngàn lao động và đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, đồng thời toàn Ngành luôn tích cực, đồng lòng thực hiện tốt các chương trình an sinh, xã hội hướng tới cộng đồng.

 

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh, BCH Liên minh HTX tỉnh, các đại biểu đại diện cho các sở, ngành, địa phương đã dành nhiều thời gian thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy khu vực Kinh tế tập thể tỉnh phát triển bền vững. Đại diện các HTX, Doanh nghiệp thành viên đề nghị Tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ các HTX tiếp cận các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tiếp cận vay vốn và đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại sản phẩm, đề xuất nâng cấp các sản phẩm OCCOP…nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững của Kinh tế tập thể, HTX.

Đại diện các sở, ngành, địa phương phát biểu tại Hội nghị

 

 

Đại diện các HTX, Doanh nghiệp thành viên phát biểu thảo luận tại Hội nghị

 

 

 

Năm 2023, BCĐ phát triển KTTT tỉnh đặt mục tiêu: Thành lập mới 300 THT và 80 HTX; 100% số HTX thành lập mới tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật HTX; 100% thành viên làm công tác quản lý trong các tổ chức KTTT thành lập mới được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý và nghiệp vụ chuyên môn; 61% trở lên tổng số HTX đang hoạt động từ loại khá trở lên; Thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong HTX đạt 60 triệu đồng/người/năm trở lên; đối với Tổ hợp tác đạt 45 triệu đồng/người/năm trở lên; tạo việc làm cho khoảng 9.600 lao động thường xuyên trong các HTX.

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Kinh tế tập thể tỉnh đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo KTTT tỉnh, BCH Liên minh HTX tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu cho Tỉnh, cho BCĐ các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực Kinh tế tập thể; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các HTX. Đồng thời, phát huy vai trò của thành viên BCĐ trong việc tham mưu, chỉ đạo phát triển KTTT, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Kinh tế tập thể trong sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và địa phương.

 

Hội nghị cũng đã biểu quyết thông qua các nội dung Dự thảo Nghị quyết Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6./.