ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

0
560

YBĐT – Trong 2 ngày 19 và 20/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bảo – Phó trưởng ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam; Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V, đánh giá kết quả phong trào Kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Trong 5 năm qua, khu vực kinh tế tập thể tỉnh, nòng cốt là HTX có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ hơn về vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Các HTX, doanh nghiệp thành viên, đã dần khẳng định vai trò, vị trí và đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; tăng thu ngân sách nhà nước. 

Tính đến 30/6/2018, toàn tỉnh có 804 tổ hợp tác, với nhiều lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Doanh thu bình quân đạt 280 – 300 triệu đồng/tổ/năm; lợi nhuận bình quân đạt 30 – 50 triệu đồng/tổ/năm; thu nhập bình quân của thành viên, người lao động đạt 40,8 triệu đồng/người/năm.

Giai đoạn 2013 – 2018, toàn tỉnh thành lập mới 155 HTX, nâng số tổng số lên 306 HTX với 25.509 thành viên; năm 2017 doanh thu các HTX đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 104,5 % so với đầu nhiệm kỳ; nộp ngân sách 29,7 tỷ đồng, tăng 68,7% so với năm đầu nhiệm kỳ; thu nhập bình quân người lao động đạt 44,5 triệu đồng/người/năm, tăng 147% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên minh HTX tỉnh xác định, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của các HTX, tổ hợp tác, DN. Phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 20 HTX trở lên; thành lập mới 40 tổ hợp tác trở lên; thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 55 triệu đồng/người/năm; đối với tổ hợp tác đạt trên 45 triệu đồng/người/năm; tạo việc làm cho từ 9.000 đến 10.000 lao động thường xuyên…

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã biểu dương những thành tích, kết quả mà các HTX và Liên minh HTX tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời cho rằng Yên Bái phải đẩy mạnh sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phấn đấu đến năm 2025 có 50% HTX sản xuất theo chuỗi giá trị, 100% HTX là thành viên của Liên minh HTX. Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phải tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. 

Tham mưu cho cấp ủy chính quyền tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, tham gia ý kiến sửa đổi Luật HTX năm 2012. 

Đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động tập trung vào đổi mới phong cách, lề lối làm việc không hành chính hóa trong tổ chức hoạt động. Các thành viên HTX cần chủ động, sáng tạo nỗ lực vươn lên không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; đổi mới cả về tổ chức phương thức hoạt động thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của các thành viên…

Thừa ủy quyền, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Phạm Ngọc Bảo trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 – 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận biểu dương những kết quả mà khu vực KTTT tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, định hướng giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo, các đơn vị chức năng, Liên minh HTX Việt Nam đối với Liên minh HTX tỉnh, sự chia sẻ kinh nghiệm của Liên minh HTX các tỉnh. 

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế của KTTT tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tinh thần các nghị quyết, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể; nhất là Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với phát triển KTTT, HTX, thường xuyên coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, nhất là việc chỉ đạo thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020. 

Quán triệt sâu sắc vai trò của KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCH là bước đi vững chắc để đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Nhất là đối với tỉnh Yên Bái 80% dân số, 67% lao động ở khu vực nông thôn, nơi mà kinh tế hộ vẫn là chủ yếu, trình độ sản xuất thấp. 

Trong nhận thức và chỉ đạo phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, vừa củng cố, vừa phát triển từng bước vững chắc, hiệu quả kinh tế tập thể, chú trọng cả về hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội; phát triển kinh tế tập thể phải gắn nhiệm vụ trọng tâm là cơ cấu lại các ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường công tác dự báo, thông tin thị trường, nhất là thị trường đầu ra của các sản phẩm chủ lực của tỉnh, làm cơ sở để các HTX, THT sản xuất kinh doanh phù hợp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhất là TTHC liên quan thành lập, đăng kí hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX, tiếp cận đất đai tạo điều kiện thuận lợi nhất để KTTT, HTX phát triển thuận lợi ổn định KT- XH của tỉnh.

Xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

 

Đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh cần phát huy hơn nữa tinh thần chủ động, sáng tạo: Tích cực đề xuất, tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích kinh tế tập thể phát triển, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của các thành viên HTX; tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về rà soát, sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. 

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế tập thể trên cơ sở phù hợp với định hướng của Đảng, Nhà nước và điều kiện thực tiễn của tỉnh; tăng cường phối hợp, triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án “Củng cố, phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030”. 

Tập trung nghiên cứu giải quyết tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan chức năng của Liên minh các vấn đề công nghệ, lao động, kỹ thuật, xúc tiến thương mại, hỗ trợ thành viên tạo mối liên doanh, liên kết trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, trong các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, từng bước đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong nước và xuất khẩu.

Liên minh HTX chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, tăng cường công tác hỗ trợ, xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; xây dựng và phát triển các mô hình HTX kiểu mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hoạt động theo chuỗi giá trị gắn với các sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

Các HTX trên địa bàn tỉnh và các thành viên cần nỗ lực, nâng cao năng lực nội tại, phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực nghiên cứu, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, những định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh để sản xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, sức cạnh tranh cao, gắn với chuỗi giá trị, giải quyết hài hòa mối quan hệ lợi ích của Nhà nước và lợi ích của cộng đồng. Trong đó đặc biệt chú trọng lợi ích của các thành viên HTX. 

Ban Chấp hành và Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội.

Các đại biểu còn được tham quan các gian trưng bày các sản phẩm của các HTX và các THT của tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 – 2018.

Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX giai đoạn 2013 – 2018.

 

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành chương trình làm việc. Đại hội đã nhất trí bầu 29 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên minh HTX Yên Bái khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. 

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Đại hội, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Phạm Ngọc Bảo – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 – 2016, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tặng cờ thi đua của UBND tỉnh cho Liên minh HTX tỉnh Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và tặng bằng khen cho 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 – 2018. 

Dịp này, Liên minh HTX Việt Nam tặng cờ thi đua cho Liên minh HTX Yên Bái có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển HTX cho 22 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX; Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tặng bằng khen cho 8 tập thể, 8 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển HTX giai đoạn 2013 – 2018.

Minh Huyền – Đức Toàn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here