DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM 2015

0
545

DANH SÁCH THÀNH VIÊN ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO NĂM  2015

Đến ngày 27/11/2015

 

STT

Tên đơn vị

1

HTX vận tải Yên Ninh

3,000,000

2

Quỹ TDND xã Chấn Thịnh

2,000,000

3

HTX vận tải Quyết Tiến

1,000,000

4

Cty TNHH Phấn Đão

1,000,000

5

HTX Vạn Hoa

1,000,000

6

Quỹ TDND phường Trung Tâm

1,000,000

7

HTX 6/12 Đào Thịnh

1,000,000

8

Quỹ TDND phường Nguyễn Phúc

500,000

9

Quỹ TDND phường Nguyễn Thái Học

500,000

10

HTX Ánh D­ương

500,000

11

Quỹ TDND xã H­ưng Khánh

500,000

12

Quỹ TDND xã Lâm Giang

500,000

13

HTX DVTH NLN Công Tâm

500,000

14

Quỹ TDND xã Nam Cư­ờng

500,000

15

Quỹ TDND phường Yên Thịnh

500,000

16

HTX Thanh Niên

500,000

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here