CÂU HỎI CUỘC THI TÌM HIỂU LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

0
544

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012

Liên minh HTX Việt Nam phát động Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 là hành động thiết thực chào mừng Đại hội XII của Đảng nhiệm kỳ (2016-2021), Đại hội V của Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ (2015-2020), 23 năm ngày thành lập Liên minh HTX Việt Nam (29/10/1993-29/10/2015) và kỷ niệm 70 năm Ngày HTX Việt Nam (11/4/1946-11/4/2016).

Ảnh minh họa, nguồn internet

 

Ban tổ chức Cuộc thi đã làm việc khẩn trương, đưa ra bộ câu hỏi gồm 2 phần: phấn thứ nhất có 12 câu hỏi về các vấn đề liên quan trực tiếp đến HTX, thành viên, gợi mở những đề xuất cho thành viên… Phần thứ hai là viết bài tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật HTX; những mô hình hay, HTX kiểu mới hoạt động hiệu quả; vai trò của HTX trong xây dựng nông thôn mới; thời cơ và thách thức cho HTX…

Chi tiết câu hỏi Cuộc thi  tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 xin xem file đính kèm:

Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012

Nguồn vca.org.vn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here