Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Yên Bái lần thứ 8 (khoá III)

0
1058
alt

     Ngày 23/12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh lần thứ 11, Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 8 (khoá III), nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2011 và đề ra phương hướng năm 2012.

alt

     Năm 2011, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc việc phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, tạo được sức mạnh tổng hợp từ các ngành, các địa phương; nắm bắt và theo dõi sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu vực kinh tế tập thể, hướng dẫn kịp thời các HTX duy trì hoạt động hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường có nhiều biến động.

     Năm 2012, Liên minh HTX tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể. Vận động thành lập mới 25 HTX trở lên, chú trọng thành lập các HTX ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, HTX phục vụ xây dựng nông thôn mới, các mô hình mới… Vận động kết nạp thành viên đạt 85% số HTX trở lên và 15-20 doanh nghiệp. Phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra các hoạt động của các HTX, phát hiện vướng mắc, đề xuất biện pháp tháo gỡ nhằm giúp các HTX nâng cao hiệu quả SXKD. Triển khai thực hiện tốt dự án ”Phát triển phong trào HTX nông nghiệp vùng đồng bào dân tộc thiểu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2012”. Thực hiện tốt nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, trọng tâm là xây dựng các HTX sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại 11 xã điểm xây dựng nông thôn mới tại các huyện, thị, thành phố.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here