HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM LẦN THỨ 12, KHÓA IV (2010- 2015)

0
591

Ngày 26/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 12, khóa IV, nhiệm kỳ (2010- 2015) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị các đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam, Hà Ban, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Nguyễn Ngọc Lâm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lẵng hoa chúc mừng. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch, cùng hơn 100 ủy viên Ban chấp hành là lãnh đạo một số Bộ, ngành trung ương; trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh/TP…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Hội nghị lần này đóng vai trò quan trọng đối với Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: bầu bổ sung UVBCH, UVBTV, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015, đồng thời tập trung thảo luận các nội dung: Công tác chuẩn bị Đại hội V nhiệm kỳ (2015-2020), Báo cáo tình hình triển khai Luật HTX năm 2012, kết quả sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56- KL/TW, Quyết định số 2261 và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Đề án nhân sự BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V; tờ trình Đề án “Liên minh HTX Việt Nam với vai trò là tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội để kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.


Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó Bí thư Đảng đoàn – Phó Chủ tịch Điều hành Liên minh HTX Việt Nam, đọc tờ trình của Ban Thường vụ về việc bầu bổ sung đồng chí Võ Kim Cự tham gia BCH, BTV, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015. Công tác bầu cử được diễn ra ngay sau đó, 100% đại biểu đã nhất trí bầu ông Võ Kim Cự tham gia BCH, BTV và giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.


Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam khẳng định đây là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ nặng nề, và hứa sẽ nỗ lực hết mình để cùng Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao, đồng thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định những chính sách nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển.

Hội nghị vinh dự được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí đánh giá cao những kết quả mà Liên minh HTX Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.


Mặc dù, bộn bề công việc trên cương vị Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam, nhưng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã giành khá nhiều thời gian nghiên cứu về kinh tế tập thể, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, bài phát biểu “Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới – khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân” là một nghiên cứu có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Đồng chí chỉ ra 4 bất cập lớn kéo dài nhiều năm qua đối với ngành nông nghiệp Việt Nam: Một là, hiện tượng được mùa rớt giá; Hai là, thiếu vốn; Ba là, thu nhập của nông dân thấp; Bốn là, xuất khẩu nông sản không ổn định về giá cả và chất lượng, bị động trong tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra 6 mâu thuẫn trong nền nông nghiệp nước ta dẫn đến 4 bất cập nêu trên. Về mặt lý luận, có thể nói có một lý do cơ bản nhất là sự không tương thích của quan hệ sản xuất và tổ chức sản xuất của nông nghiệp với điều kiện kinh tế thị trường hiện nay và hội nhập.


Sáu mâu thuẫn chủ yếu là:(1) – “Sản xuất trong cơ chế thị trường song lại không biết nhu cầu thị trường”; (2) – “Hộ nông dân cần vay vốn song không đủ điều kiện vay”; (3) – “Năng suất tang liên tục song thu nhập tang rất chậm”; (4) – “Nông dân phải liên kết với doanh nghiệp, song các doanh nghiệp không thể liên kết trực tiếp với hàng vạn hộ dân riêng lẻ”; (5) – “Thị trường đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp phải có chứng nhận chất lượng sản phẩm và xuất sứ hàng hóa, song các cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm không thể giám sát trực tiếp hàng triệu hộ nông dân riêng lẻ với diện tích đất canh tác bình quân không quá 1ha mỗi hộ”; (6) – “Nông dân cần ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật, song các tổ chức nghiên cứu, dịch vụ khoa học – công nghệ không thể hướng dẫn trực tiếp cho hàng triệu hộ riêng lẻ với diện tích đất canh tác bình quân không quá 1 ha và nuôi trồng những loại cây, con khác nhau”. Để giải quyết 6 mâu thuẫn này, giải pháp cơ bản chính là thành lập các hợp tác xã kiểu mới, đổi mới nhận thức về vai trò HTX và về vị thế Liên minh HTX. Đồng chí nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đang cần Hợp tác xã, hàng chục triệu hộ nông dân Việt Nam đang rất cần HTX và Liên minh HTX.

Đồng chí chỉ đạo, một số việc cần triển khai sớm trong thời gian tới: (1) – Triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX; (2) – Rà soát tình hình thực hiện Luật HTX 2012 trong công tác chuyển đổi, đăng ký lại hợp tác xã đảm bảo đúng thời hạn, thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020,…; (3) – Các Bộ, ngành và Liên minh HTX Việt Nam cần làm rõ: cơ quan nào ở cấp quốc gia có nhiệm vụ tiến hành nghiên cứu thị trường để cung cấp thông tin phù hợp cho địa phương, các HTX và doanh nghiệp nông nghiệp; (4) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh/thành phố chỉ đạo các Ngân hàng thương mại triển khai quyết liệt việc cho các HTX kiểu mới vay vốn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ; (5) – Xây dựng chương trình hiệp thương và phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên và chính quyền các cấp xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập các HTX ở mỗi xã, huyện để vận động đạt tiến độ nhanh và kết quả cao nhất. 


Ngoài ra, đồng chí gợi ý: Trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam cần nghiên cứu triển khai công tác kiểm toán các HTX để biết HTX nào làm ăn lỗ, lãi để có chính sách hỗ trợ và phát triển. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng cần được chú trọng, Liên minh HTX Việt Nam cần xây dựng đề án truyền thông phối hợp với các bộ, ngành triển khai đồng bộ. Đặc biệt cần có lộ trình để xây dựng các HTX kiểu mới đến năm 2020. Đồng chí khẳng định, MTTQ Việt Nam sẽ luôn đồng hành với Liên minh HTX, cùng phấn đấu phát triển HTX vì nông dân và nông nghiệp và nông thôn.


Sau bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo về kết quả hơn 2 năm triển khai Luật HTX năm 2012, công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trình bày. Đồng chí, cho biết đến nay, cả nước có 18.245 HTX, gần 147.000 tổ hợp tác và 43 Liên hiệp HTX đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực và ngành nghề khác nhau.


Mặc dù hệ thống Liên minh HTX đã chủ động triển khai có kết quả vào quá trình thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX năm 2012, Quyết định 2261 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách củng cố phát triển HTX. Tuy nhiên, đến nay khu vực HTX cả nước phát triển chậm, chỉ có 10% HTX làm ăn tốt, còn tới 70% HTX chưa chuyển đổi và đa số rất lúng túng trong tiếp cận và mở rộng thị trường…


Nhìn lại những tồn tại trên đây là do những nguyên nhân chủ quan: các cấp chưa có sự quan tâm thích đáng, bộ máy quản lý về KTTT từ trung ương đến địa phương vừa thiếu, vừa yếu, vị thế của Liên minh HTX Việt Nam chưa được làm rõ trong tình hình mới, năng lực các HTX còn nhiều hạn chế… đều ảnh hướng trực tiếp đến sự phát triển HTX cũng như khu vực KTTT trên cả nước.
Về công tác chuẩn bị nhân sự BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương tại hội nghị ngày 18/8/2015, Đề án nhân sự cho thấy: BCH Liên minh HTX Việt Nam khóa V dự kiến từ 135 – 145 người (tăng thêm so với khóa IV, 10 người để cơ cấu thêm cho khu vực Liên hiệp HTX, HTX, ngân hàng và quỹ TDND, các bộ, ngành Trung ương).
Tại hội nghị này, lần đầu tiên, BCH xem xét việc trình Bộ Chính trị đề án “Liên minh HTX Việt Nam với vai trò là tổ chức kinh tế – chính trị – xã hội để kịp thời đáp ứng yêu cầu tình hình mới”.


Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao đề án Liên minh HTX Việt Nam với vai trò là tổ chức KT- CT- XH, đại biểu tỉnh Bình Thuận và Yên Bái cũng chỉ rõ hệ thống Liên minh từ TW đến địa phương được thành lập do Đảng và Nhà nước đề ra, tham gia một số chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước, Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh/TP được điều động từ công chức sang… những khó khăn vướng mắc khi triển khai Luật HTX năm 2012 khi vị thế của các Liên minh HTX tỉnh chưa được rõ ràng,….


Kết luận Hội nghị: Để triển khai tốt các công việc mà hội nghị đề ra, đồng chí Võ Kim Cự đề nghị hệ thống Liên minh HTX Việt Nam: Từ nay đến 31/12, kiểm tra, đánh giá các mô hình HTX (thành công và chưa thành công) để tổng kết hoạt động Liên minh HTX từ trung ương đến địa phương năm 2015 và xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm 2016. Làm tốt các công tác chuẩn bị cho Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam. Tăng cường chất lượng cán bộ, cải tiến phương pháp làm việc, tập trung phát triển những mô hình điển hình… Phối hợp với các bộ, ngành, tỉnh/TP cùng phát huy sức mạnh tổng hợp. Đặc biệt là ưu tiên cho truyền thông và thông tin, phải thường xuyên, liên tục để thay đổi nhận thức về KTTT cả trong nước và quốc tế.


Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng chí Võ Kim Cự cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, mong rằng tiếp tục nhận được sự ủng hộ hơn nữa để giúp cho khu vực KTTT ngày càng phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UB TW MTTQ Việt Nam
 tặng hoa hội nghị và chụp ảnh cùng Thường trực Liên minh HTX Việt Nam

Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, tân Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị 

 Đặng Thu Hà 

Nguồn http://vca.org.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here