HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ V

0
439

    Thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam, ngày 6/4/2015, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái đăng cai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội V của Liên minh HTX Việt Nam và tổng hợp kết quả tổ chức lại hợp tác xã, việc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể, tình hình thực hiện tiêu chí 13 về xây dựng nông thôn mới và triển khai thực hiện Quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ.

    Đồng chí Lê Văn Nghị Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tự, các ban chuyên môn thuộc Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tich Liên minh HTX, các Uỷ viên Ban Chấp hành Liên minh HTX trong khu vực 7 tỉnh Tây Bắc và 1 số HTX.

 

  Đồng chí Lệ Văn Nghị Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

    Tham gia ý kiến vào các dự thảo Văn kiện Đại hội 5, hội nghi đã tập trung phân tích đánh giá tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh HTX trong giai đoạn 2010 – 2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015- 2020; sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên minh Hợp tác xã và Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam. Hội nghị thống nhất cao các giải pháp mang tính đột phá về hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn tới, cần chủ động tham mưu cho Chính phủ cơ chế chính sách cho khu vực kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình điểm để nhân rộng và chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống Liên minh Hợp tác xã.

   Liên minh Hợp tác xã các tỉnh cũng báo cáo về kết quả tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012, kết quả triển khai Kết luận 56 và kế hoạch sơ kết 3 năm thực hiện, về vai trò Liên minh Hợp tác xã trong việc phối hợp triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, đồng kiến nghị Liên minh HTX Việt Nam cần chủ động tham mưu cho các bộ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 2261.

   Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghị thay mặt cho Ban soạn thảo văn kiện đại hội đã tiếp thu ý kiến của các đại biểu và yêu cầu Liên minh HTX các tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh ban hành các cơ chế chính sách đặc thù của địa phương trên cơ sở Quyết định 2261của Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ HTX, chuẩn bị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 và phối hợp tốt với cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here