HỘI NGHỊ SƠ KẾT 1 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 19 CT/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

0
500

Sáng 3/6, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam và Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Bộ, ban, ngành đoàn thể ở trung ương: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch- Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, Bộ Thông tin& Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, VCCI, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, TW Đoàn TNCSHCM và các cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, sau 1 năm thực hiện, công tác tuyên truyền thực hiện Luật HTX và Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX đã từng bước làm thay đổi nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, MTTQ và các tổ chức đoàn thể về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn cả nước trong giai đoạn hiện nay.

Kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Số tổ hợp tác và số HTX trên địa bàn cả nước đã phát triển nhanh, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Hiện cả nước có trên 20.000 HTX, 150.000 tổ hợp tác, gần 50 liên hiệp HTX, 1.148 quỹ tín dụng nhân dân và 43 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Hoạt động của các HTX đã có những đóng góp quan trọng vào việc xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh, chính trị trật tự xã hội tại địa phương.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý Nhà nước cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể, thành viên HTX, kinh tế tập thể được củng cố, xây dựng và có bước phát triển tích cực, rõ nét cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

Số lượng HTX được thành lập mới tăng đáng kể, từng bước đa dạng ngành nghề, quy mô, trình độ sản xuất. Hiệu quả hoạt động được nâng lên, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, tổ viên, khai thác được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương, đóng góp không nhỏ cho ngân sách Nhà nước; khu vực kinh tế tập thể dần trở thành nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo, nhất là ở vùng nông thôn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg đạt hiệu quả chưa cao. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản, có nơi còn mang tính hình thức.

Kết quả xây dựng mô hình HTX, lên kết sản xuất chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ hội nhập mà nguyên nhân là do đa phần các thành viên HTX là người lớn tuổi nên khả năng tiếp cận thị trường còn chậm; thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho HTX do đó chưa tạo được động lực ưu tiên phát triển kinh tế hợp tác.

Đặc biệt việc quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác, HTX còn manh mún phân tán tách rời từ Trung ương đến địa phương.

Đến nay, còn 41/63 tỉnh ủy, thành ủy, UBND tỉnh, thành phố chưa ban hành Nghị quyết, Chỉ thị triển khai Kết luận số 56- KL/TW; 20 tỉnh chưa có Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã đưa ra những đề xuất, kiến nghị cần có sự phối hợp của các ban, bộ, ngành và cơ chế hỗ trợ vốn để giúp thành viên, cũng như các hợp tác xã phát triển.

Phó Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải nhận định, sau gần 1 năm thực hiện Kết luận 19 của Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chuyển biến nhưng vẫn còn nhiều tồn tại. Các mô hình HTX kiểu cũ chưa có chuyển biến trong hoạt động suy nghĩ, điều này cần phải tiếp tục làm phải có biện pháp dài hơi và tổng thể để phát triển các HTX.

Ông Hải cho rằng cần tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức xóa bỏ định kiến từ cấp ủy chính quyền địa phương về HTX kiểu cũ để thấy được nếu tham gia HTX kiểu mới thì kết quả thế nào nhất là về lợi ích. Nếu không làm rõ thì khó thu hút người dân tham gia vào các HTX kiểu mới.

“Cần từ bỏ nhận thức suy nghĩ cố hữu HTX như là một tổ chức cứng trong hệ thống chính trị. Đặc biệt cần cơ chế chủ trương, hành lang pháp lý tạo sân chơi cho HTX tham gia vào thị trường. Có cơ chế đặc thù chuyên biệt giải quyết cho các HTX kiểu cũ về vấn đề con người, tài sản, vay vốn, giải quyết nợ đọng để có cơ sở để chuyển đổi”, ông Hải đề xuất.

Theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cần làm rõ mô hình HTX kiểu mới như thế nào để có chính sách cụ thể, từ đó phân định rõ trách nhiệm của các cấp các ngành, các địa phương để cả hệ thống chính trị vào cuộc phát triển khu vực kinh tế hợp tác coi đây là trụ cột để tái cơ cấu nông nghiệp.

Ông Phát cũng đề xuất phải xây dựng nhiều mô hình kiểu mới để nói với nhân dân mô hình HTX kiểu mới cụ thể là như thế nào tập trung xây dựng theo chuỗi chuyên ngành về chăn nuôi, trồng trọt, nghề rừng, thủy lợi…

Đặc biệt cần xây dựng các mô hình theo chuỗi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Về vấn đề này, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự cho biết, Liên minh HTX tiếp tục xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương, có quy mô lớn, có sức lan tỏa.

Tập trung xây dựng các mô hình thí điểm HTX, liên hiệp HTX cung ứng thực phẩm an toàn, trước hết ưu tiên trọng điểm tại các khu đô thị lớn vùng đông dân cư, kết nối từ nơi sản xuất đến bảo quản, thu mua, tiêu thụ sản phẩm trong tình hình thực phẩm bẩn đang hoành hành, mạo danh HTX trà trộn vào thị trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.

Đặc biệt, Liên minh HTX sẽ tiếp tục tập trung vào các chương trình đào tạo, dạy nghề, bồi dưỡng cán bộ HTX, triển khai các chương trình xúc tiến thương mại với HTX, liên hiệp HTX, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho các HTX.

Đồng chí Võ Kim Cự đề nghị UBTƯ MTTQ tiếp tục chủ trì các hoạt động phối hợp giữa các thành viên và Bộ, ban ngành trong hoạt động của khu vực kinh tế hợp tác, nòng cốt HTX.

Cùng dồn sức cho công tác truyền thông và xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm có sức lan tỏa lớn.

Đề nghị Nhà nước tạo hành lang pháp lý, rà soát ban hành, bổ sung hệ thống văn bản chính sách cho phát triển HTX, khu vực kinh tế hợp tác từ trung ương đến địa phương.

Đề nghị thành lập Ban chỉ đạo Kinh tế hợp tác ở trung ương do một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị làm trưởng ban.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng chưa bao giờ thời cơ và áp lực cạnh tranh với nền kinh tế lớn như hiện nay và điều này thực sự đang chi phối mạnh mẽ đến cuộc sống của hơn 60% dân số Việt Nam – những người làm nông nghiệp và liên quan đến nông  nghiệp.

Bên cạnh đó, nước ta lại chịu thêm ảnh hưởng của thiên tai, hạn hán Miền Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long. Thách thức dài hạn của hội nhập quốc tế và thách thức ngắn hạn có thể lặp lại của biến đổi khí hậu làm cho sản xuất nông nghiệp dễ bị tổn thương.

Trong bối cảnh đó, cần đẩy mạnh thực hiện đường lối lớn của Đảng, Nhà Nước, Chính phủ tái cơ cấu nông  nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh của nền nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Trong đó, hai con đường chủ yếu chính là hiện thực hóa liên kết của người sản xuất đơn lẻ thông qua liên kết mô hình hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp. Nếu nông dân không đi theo 2 trục này sẽ không đủ sức đương đầu và những chính sách lớn của Đảng, Nhà nước không thể đến với nhân dân.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, trong giai đoạn 2015-2020, giải pháp hàng đầu tái cơ cấu nâng cao hiệu quả nông nghiệp chính là thay đổi mô hình sản xuất cơ bản từ cá thể sang liên kết thông qua hợp tác xã và liên kết doanh nghiệp. Việc thực hiện mô hình tập thể liên kết đã được nhắc đến mấy chục năm nhưng đã đến lúc phải thay đổi về chất trong quản lý nhà nước, liên kết, hành động.

Đánh giá một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng đinh, công tác truyền thông xã hội và vận động nhân dân thông qua các tổ chức của Mặt trận và các bộ ngành đã có nhiều chuyển biến đáng ghi nhận.

Ở cấp xã, phường, thị trấn đã có chuyển biến về nhận thức, tuy nhiên mới chỉ đạt được 50%.

Sắp tới Mặt trận sẽ kiến nghị Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo các bộ ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện.

Về việc xây dựng các văn bản hướng dẫn, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các bộ ngành liên quan sớm hoàn thành các văn bản còn nợ ngay trong quý 4/2016 để chậm nhất là tháng 11/2016, ban hành được sổ tay về các chính sách của Nhà nước về kinh tế hợp tác.

Cùng với đó, trong tháng 7/2016 hoàn thành tài liệu các điển hình HTX kiểu mới trong cả nước để giới thiệu cho các cơ quan thông tấn báo chí và địa phương qua đó tuyên truyền về các mô hình HTX.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ đề nghị Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết, khen thưởng các địa phương làm tốt mô hình hợp tác xã; tổ chức các đoàn giám sát về việc thi hành Luật hợp tác xã…

Đồng thời, các địa phương cần căn cứ vào các ngành hàng chủ lực của mình đăng ký xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới.

Đặc biệt 5 tổ chức chính trị – xã hội có thể đăng ký hướng dẫn và hình thành các hợp tác xã kiểu mới, làm sao để các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có người chịu trách nhiệm về các mô hình này..

“Sơ kết Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chinh phủ là việc mà MTTQ Việt Nam các tổ chức thành viên cùng các bộ, ngành có cam kết làm để thấy được Mặt trận các đoàn thể đã làm phần việc như thế nào, các bộ, ban ngành làm đến đâu. Sau cuộc họp này MTTQ Việt Nam sẽ có dự thảo kiến nghị báo cáo trình bày tại phiên họp sắp tới của Chính phủ  sau 1 năm triển khai Chỉ thị 19” – Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nói.  

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát

phát biểu tại hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu tại hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu bên lề hội nghị

Đặng Hà

Ảnh: Lê Huy

Nguồn http://vca.org.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here