HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2011 – TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2012

0
689
alt

     alt

      Ngày 23/02/2012,UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2011 và thực hiện đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015” triển khai công tác năm 2012.

       Tới dự Hội nghị có các đ/c Lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, và các cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý của các sở, ngành, các huyện, thị, thành phố cũng tới dự đông đủ. Đồng chí Ngô Thị Chinh – Uỷ viên BTV, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.

         Trong năm 2011, công tác tuyên truyền, phổ biến GDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái được quan tâm, tạo điều kiện qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, người lao động trong các loại hình doanh nghiệp, HTX và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

         Bên cạnh những thuận lợi, công tác tuyên truyền PBGDPL cũng gặp nhiều khó khăn do công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; trình độ năng lực của một số cán bộ làm công tác tuyên truyền PBPL còn hạn chế, hình thức và nội dung tuyên truyền còn chưa mang lại hiệu quả cao, hoạt động quản lí và khai thác pháp luật tại các địa phương còn nhiều hạn chế.

        Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Thị Chinh đề nghị các cấp, các ngành chức năng, các địa phương trong năm 2012 cần xây dựng kế hoạch tuyên truyền sát với tình hình thực tiễn, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với trình độ dân trí, chú trọng truyên truyền cho các đối tượng ở vùng cao,vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đối tượng là người dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền vào việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời củng cố, kiện toàn và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, trình độ lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGD ở các cấp, tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here