Hội Nghị Tuyên truyền Luật Hợp tác xã phục vụ chương trình xây dựng nông thôn mới

0
542

          Thượng Bằng La là xã vùng ngoài của huyện Văn Chấn, với diện tích đất tự nhiên là 9.244 ha, trong đó đất nông nghiệp chiếm 382 ha, diện tích chè 327 ha, đất trồng màu 190 ha, cây ăn quả 130 ha. Xã có gần 4.600 nhân khẩu, trong đó 86% lao động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.Tại xã hiện có 37 trang trại, 200 hộ có “bom” sao chè. Với xã thuần nông như vậy, nhưng tất cả vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và áp dụng các tiến bộ kĩ thuật đều do người dân tự lo. Xã Thượng Bằng La được huyện Văn Chấn lựa chọn thực hiện thí điểm xây dựng xã nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2015, trong Đề án xây dựng nông thôn mới do xã xây dựng, về thực hiện tiêu chí thứ 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới xã dự kiến xây dựng 1 một hợp tác xã dịch vụ nông lâm nghiệp, 1 quỹ tín dụng nhân dân nhằm hỗ trợ người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

            Với trách nhiệm là thành viên Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, để giúp xã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới theo đúng tiến độ, ngày 10/6/2012 Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Hợp tác xã cho các đối tượng là lãnh đạo xã, công chức xã, các Bí thư chi bộ và 20 Trưởng thôn, 2 nhóm sáng lập viên đang chuẩn bị thành lập hợp tác xã nhằm giúp cho cán bộ và nhân dân có nhận thức đầy đủ về vai trò hợp tác xã trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong chương trình xây dựng nông thôn mới, về các lợi ích khi thành lập hợp tác xã, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với hợp tác xã, các bước thành lập hợp tác xã.

            Sau khoá tập huấn một nhóm sáng lập viên đã đặt vấn đề nhờ Liên minh Hợp tác xã hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và điều lệ hợp tác xã để thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here