HƯỞNG ỨNG PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2014

0
477

    Ngày 18/3/2014, Liên minh HTX tỉnh cùng với đại diện các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014 do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức.

    Năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh được đánh giá là năm có nhiều đổi mới sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào thi đua. Phong trào thi đua đã phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu đều khắp trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh.

    Công tác khen thưởng đã được các cấp quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, kịp thời hơn. Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức cũng như trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và xét khen thưởng, chú trọng quan tâm hơn tới việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, các điển hình tiên tiến. Tỷ lệ khen thưởng người trực tiếp lao động tăng cao hơn so với năm 2012, chiếm khoảng 40%.

    Thông qua phong trào thi đua “Hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên chung sức xây dựng nông thôn mới” đã phát hiện các hợp tác xã điển hình tiên tiến hoạt động có hiệu quả, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ nông dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương.

 

Đại diện các khối giao ước thi đua trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2014

 

    Với những kết quả đã đạt được năm 2013, tỉnh Yên Bái có 39 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2008 – 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 23 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

    Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh đã phát động thi đua năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu: Phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên 11%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 7.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10.300 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt trên 49 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 8.950 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 274.500 tấn; tiếp tục tập trung triển khai xây dựng nông thôn mới để hoàn thành mục tiêu 70 xã đạt 5 tiêu chí, 15 xã đạt 10 tiêu chí trở lên và phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt 1.155 tỷ đồng. 

    Hưởng ứng phong trào thi đua của UBND tỉnh phát động, Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, hướng về thành viên, làm tốt công tác tư vấn hỗ trợ thành viên, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt, cùng thành viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành và các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here