HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ VIII

0
432

       Ngày 27/12/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 3741/QĐ-UBND về thành lập Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XIII – XIV (2017 – 2018 ).

      Đến nay Ban tổ chức Hội thi đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Các giải pháp đề xuất của các tổ chức cá nhân được gửi về Ban tổ chức Hội thi có chất lượng hơn, các giải pháp đã được ứng dụng trong thực tiễn.

      Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi phát biểu chỉ đạo. 

      Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ VIII (2017-2018) nhằm thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật của trí thức trong tỉnh, của công nhân, công chức, viên chức, nhân dân lao động, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp mới phát minh, sáng chế các sáng kiến kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống, giúp nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực làm việc của các lực lượng lao động trong tỉnh.

       Để Hội thi sáng tạo kỹ thuật ngày một lan tỏa trong cộng đồng, trong các trường học, mỗi chúng ta hãy tích cực tìm hiểu và tham gia; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè, đồng nghiệp… có những sáng kiến, phát minh mới, có khả năng ứng dụng cao tham gia Hội thi.

       Hưởng ứng và góp phần vào thành công của Hội thi này, Khu vực Kinh tế  tập thể  tỉnh – Liên minh HTX tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của Hội thi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, thành viên và người lao động; vận động các đơn vị thành viên đăng ký những sáng kiến, giải pháp mang tính thực tiễn cao trong phát triển sản xuất kinh doanh và trong các lĩnh vực có liên quan tham gia Hội thi.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here