ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2014 – 2019

0
492

Trong 2 ngày, 20 và 21/7, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XIV nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã diễn ra trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự Đại hội có các đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đỗ Văn Chiến – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Yên Bái, Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Khoá XIII tỉnh Yên Bái, Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phạm Thị Thanh Trà – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư thành uỷ Yên Bái; các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ban, ngành, đoàn thể, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu Mặt trận Tổ quốc các tỉnh bạn và 204 đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết 30 dân tộc trong tỉnh Yên Bái.

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội bức cờ thêu mang
dòng chữ: Đoàn Kết, dân chủ, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tỉnh Yên Bái giàu đẹp văn minh

 

Nhiệm kỳ qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện chương trình hành động do Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII đề ra; từng bước kiện toàn, củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường phát huy sức mạnh nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và xây dựng, củng cố, giữ vững truyền thống đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.

Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã huy động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên 49 tỷ đồng, trong đó tiền mặt trên 28 tỷ đồng, còn lại là ngày công lao động và vật liệu; làm mới và sửa chữa 8.086 ngôi nhà dột nát cho hộ nghèo, hỗ trợ thăm hỏi 22.000 lượt hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nan y và trợ giúp học sinh nghèo yên tâm học tập. Hiện nay, toàn tỉnh có 45% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa; 67% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 60 xã đạt từ 5 tiêu chí trở lên, trong đó có 10 xã đạt trên 10 tiêu chí…Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường.

 

Các đại biểu về dự Đại hội

 

Với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường sự đồng thuận xã hội, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững”, MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã đề ra các mục tiêu cụ thể, 5 chương trình hành động và giải pháp tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của cả tỉnh trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thanh –  Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Đỗ Văn Chiến – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà MTTQ các cấp trong tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Để làm tốt hơn nữa công tác mặt trận trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Văn Chiến đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; MTTQ các cấp phải thể hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Nắm chắc tình hình cơ sở để từ đó tham mưu giúp cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiến nghị với chính quyền giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần thiết thực, cụ thể, hướng mạnh về cơ sở, đến từng hộ dân. Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì phát động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…; MTTQ các cấp phải thực sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Tổ chức Đảng vừa là thành viên vừa là tổ chức lãnh đạo mặt trận. MTTQ các cấp phải tập trung xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên. Thường xuyên quan tâm chăm lo, coi trọng việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bùi Thị Thanh – Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Đại hội

   

Đại hội đã hiệp thương cử Uỷ ban MTTQVN tỉnh Yên Bái khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 gồm 85 thành viên; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII gồm 8 đồng chí và kết quả hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIV về cử các chức danh Chủ tịch,  Phó Chủ tịch và  Ủy viên Thường trực. Đồng chí Nông Văn Lịnh được tín nhiệm tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

 

 Uỷ ban MTTQ Việt Năm tỉnh Yên Bái Khoá XIV (nhiệm kỳ 2014 – 2019) ra mắt Đại hội

 

Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2014 – 2019 đã nhất trí thông qua các chỉ tiêu:

– Tăng cường và đa dạng hoá các hình thức tập hợp Đoàn viên, Hội viên và nhân dân tham gia vào các tổ chức thành viên;

– Phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách của MTTQ và 95% đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên Mặt trận ở các cấp được tuyên truyền giáo dục truyền thống, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 90% MTTQ các huyện, thị, thành phố, 70% MTTQ xã, phường thị trấn và Ban công tác Mặt trận đạt vững mạnh, xuất sắc không có yếu kém

– Có trên 80% cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ tỉnh tới các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn chức danh theo quy định;

– Phấn đấu có 90-95% số dân khu dân cư các huyện vùng thấp và 65-70% khu dân cư các huyện vùng cao tổ chức được Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; có từ 65% trở lên khu dân cư đạt các tiêu chuẩn khu dân cư văn hoá, trên 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, ra mắt 1 đơn vị cấp huyện là đơn vị văn hoá và 30 xã đạt tiêu chuẩn văn hoá vào năm 2019

– Phấn đấu hàng năm các cấp vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” đạt trên 10 tỷ đồng

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here