Khẳng định vai trò dẫn dắt của kinh tế tập thể

0
346

Kinh tế tập thể (KTTT) phát triển, người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã được hưởng lợi từ các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các chủ thể HTX, doanh nghiệp.

Sản xuất sản phẩm chuối sấy dẻo ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Thành.

Sản xuất sản phẩm chuối sấy dẻo ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Thành.

 

 

Ở Việt Thành, KTTT đã khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển dịch cơ cấu và phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn. Cả hệ thống chính trị của Việt Thành đã tập trung tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển KTTT đến toàn thể nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thành cho biết: “Xã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích phát triển KTTT, cụ thể là mô hình các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT). Đồng thời, tích cực hỗ trợ và tư vấn về hồ sơ, pháp lý để người dân hoàn thành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, HTX, THT. Mục đích là tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất trên diện tích canh tác, sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra được bao tiêu ổn định, mang lại thu nhập cao cho người dân”.
Những năm qua, thực hiện xây dựng NTM, Việt Thành đã quy hoạch, phát triển và phát huy hiệu quả của 3 vùng phát triển kinh tế sản xuất hàng hóa tập trung là: vùng Đồng Phúc gồm 2 thôn Đồng Phúc, Đồng Phú có thế mạnh trồng rừng kinh tế, cây quế là chủ lực với 700 ha, trong đó 477 ha được công nhận quế hữu cơ; vùng Phú Thọ gồm 3 thôn Phú Thọ, Phú Mỹ, Phú Lan phát triển tiểu thủ công nghiệp, mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, trồng nấm Linh chi, làm chuối sấy dẻo, chăn nuôi gia cầm tập trung, trồng cây ăn quả có múi…; vùng Lan Đình gồm 3 thôn Trúc Đình, Lan Đình, Phúc Đình phát triển mạnh trồng dâu nuôi tằm với 207 ha dâu.
Căn cứ đặc điểm, điều kiện, mô hình phát triển kinh tế của từng vùng, xã đã thành lập được 4 doanh nghiệp, 5 HTX, 48 THT và hình thành được sự liên kết trong sản xuất giữa người dân với các doanh nghiệp, HTX, THT. Tại vùng Đồng Phúc, có HTX Quế sạch Việt Thành, HTX Chăn nuôi gia cầm Đồng Phú, 8 THT; vùng Phú Thọ có HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Thành, 3 doanh nghiệp, 15 THT; vùng Lan Đình có HTX Dâu tằm tơ Việt Thành, HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp thủy sản, 1 doanh nghiệp, 25 THT.
Ông Nguyễn Văn Quỳnh – Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Thành cho hay: “Năm 2020, tôi đã vận động thành lập HTX Dịch vụ nông nghiệp Việt Thành với lĩnh vực hoạt động chính là làm sạch, phân loại, sấy, sơ chế, chế biến, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm từ quả chuối tạo ra sản phẩm chuối tiêu sấy dẻo và trồng nấm Linh chi đỏ. Suốt quá trình thành lập và đi vào hoạt động, HTX luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, nhất là sự chỉ đạo trực tiếp của xã Việt Thành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi về thực hiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ và phổ biến các chủ trương của Trung ương, tỉnh, huyện, trong đó có Chương trình OCOP”.
Với mục tiêu xây dựng thương hiệu “Quà quê chuối tiêu sấy dẻo”, HTX tập trung đầu tư, chuẩn hóa quy trình sản xuất, áp dụng công nghệ sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP. Sản phẩm đã đáp ứng yêu cầu của thị trường và được khách hàng tin tưởng lựa chọn.
Đầu ra của sản phẩm ổn định, góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động có mức thu nhập bình quân từ 5 – 6 triệu đồng/người/tháng, doanh thu hàng năm đạt 1,5 tỷ đồng, đặc biệt đã tận dụng và phát huy hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo liên kết sản xuất giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh đó, HTX còn phát triển mô hình trồng nấm Linh chi đỏ với số lượng 1 vạn bịch nấm mỗi năm, doanh thu đạt trên 400 triệu đồng.
KTTT phát triển đã giúp người dân Việt Thành được hưởng lợi từ các chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế cũng như được tham gia các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng lực quản lý và điều hành của các chủ thể HTX, doanh nghiệp…
Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của Việt Thành đạt 54 triệu đồng, cả xã chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Thành khẳng định: “Định hướng rõ ràng, cụ thể về việc thành lập các doanh nghiệp, HTX, THT có ngành nghề gắn với từng vùng kinh tế đã phát huy hiệu quả lợi thế của từng vùng, của địa phương. Đó chính là mấu chốt để Việt Thành giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong tương lai gần”.
Theo Báo Yên Bái