KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐÂY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ

0
497
alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here