LIÊN MINH HTX VIỆT NAM TỔNG KẾT NĂM 2014

0
440

Ngày 13/1, Liên minh HTX Việt Nam đã tiến hành hội nghị Tổng kết hoạt động cơ quan Liên minh HTX năm 2014, bàn giải pháp thực hiện 14 nhiệm vụ trọng tâm năm 2015, đáng kể nhất là việc tiếp tục triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX 2012 và chuẩn bị chu đáo tổ chức Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.


Hội nghị tổng kết đánh giá toàn diện kết quả công tác năm 2014 của cơ quan Liên minh HTX Việt Nam, hoạt động tư vấn hỗ trợ HTX của các đơn vị trực thuộc, cùng các hoạt động thi đua khen thưởng, kiểm tra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các đơn vị thành viên… Ts. Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam đã tham dự chủ trì và phát biểu với hội nghị.


Kết quả 2014 và những tồn tại

Năm 2014, Liên minh HTX Việt Nam thực hiện có hiệu quả các chương trình tham mưu, đề xuất, kiến nghị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (KTTT). Đặc biệt, qua các hình thức tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí KTTT trong nền kinh tế thị trường, không ngừng nâng cao vị thế của hệ thống Liên minh HTX trên cả nước.


Liên minh HTX tích cực tham gia góp ý xây dựng đề án hội quần chúng và các dự án luật liên quan. Đáng kể đã có văn bản kiến nghị Ngân hàng Nhà nước tạm dừng thực hiện Thông tư 03/TT-NHNN về quỹ bảo toàn hệ thống quỹ TDND; tham gia với Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2014/BCT điều chỉnh giá bán điện với HTX tự đầu tư trạm biến áp; hay các dự thảo Nghị định vận tải thủy nội địa, xây dựng Nghị định HTX nông nghiệp…


Đối với hoạt động các đơn vị trực thuộc, năm 2014, một số trung tâm, viện, trường đã đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các tổ chức Socodevi, FNF, GIZ, Hanatech (Hàn Quốc), Koica… phục vụ các chương trình đào tạo, ứng dụng KHCN. Trung tâm KHCN&MT đã tư vấn và phối hợp với các Liên minh HTX địa phương (như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ…) xây dựng mô hình trình diễn phát triển bền vững cho HTX công nghiệp và làng nghề. Trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức hàng chục lớp bồi dưỡng, đào tạo về kiến thức, nghiệp vụ quản trị HTX. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương tuy còn khó khăn, nhưng trong năm đã thẩm định 18 dự án vay vốn, giải ngân 11 dự án cho HTX ở 11 tỉnh, thành phố với số vốn 21 tỷ đồng…

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Đắc Thắng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc năm 2014


Năm 2014, bên cạnh kết quả tích cực trên, cơ quan Liên minh HTX cần khắc phục một số mặt còn yếu kém trong thực hiện nội quy và quy chế làm việc, công tác phối hợp giữa các ban và đơn vị trực thuộc chưa chặt chẽ, công tác thống kê báo cáo chưa đầy đủ và kịp thời, việc phân công theo dõi tình hình KTTT và hỗ trợ hoạt động liên minh HTX các địa phương chưa đạt hiệu quả như mong muốn…


Trọng tâm đổi mới trong năm 2015

Năm 2015, Liên minh HTX Việt Nam xác định có 14 nhiệm vụ và 7 giải pháp trọng tâm để tiếp tục đổi mới nhận thức cán bộ và phát huy chất lượng hoạt động tư vấn hỗ trợ HTX trong giai đoạn mới.


Ngoài việc chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Liên minh HTX Việt Nam, cơ quan Liên minh HTX ở Trung ương còn có các nhiệm vụ chủ yếu là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 56 của Bộ Chính trị, tổ chức triển khai sâu rộng Luật HTX 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật kèm theo.


Cùng với sự chủ động trong năm phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị sơ kết 3 năm triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị đẩy mạnh phát triển KTTT, Liên minh HTX Việt Nam còn tổ chức ký kết và thực hiện tốt hơn chương trình phối hợp với các bộ ngành để tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi phát triển KTTT.


Với nhiệm vụ cốt lõi tư vấn, hỗ trợ HTX, Liên minh HTX Việt Nam tập trung xây dựng các mô hình “điểm” HTX theo từng lĩnh vực, từng vùng miền để nhân rộng. Đồng thời chú trọng xây dựng các đề án, dự án gắn quá trình củng cố đổi mới HTX với các chương trình mục tiêu quốc gia từ cấp Trung ương đến địa phương, gắn HTX với nhiệm vụ phát triển KT-XH ở từng địa bàn.

Lưu Đoàn

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here