NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

0
473

Từ ngày 24/06/2013, Quỹ TDND Trung ương và hệ thống mạng lưới chính thức chuyển sang hoạt động theo tên gọi mới là Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank)với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 99 năm.


Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoạt động sẽ thực hiện các nghiệp vụ như: mở tài khoản tiền gửi cho các thành viên là Quỹ TDND; nhận tiền gửi, cho vay điều hòa vốn đối với các Quỹ TDND thành viên; xây dựng, phát triển và ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ mới trong hoạt động của Quỹ TDND thành viên đáp ứng nhu cầu của các thành viên Quỹ TDND và phục vụ phát triển lợi ích cộng đồng trên địa bàn sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.


Đặc biệt, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có trách nhiệm kế thừa và tiếp tục thực hiện mọi quyền hạn và nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp cũng như có trách nhiệm xử lý mọi tồn tại, phát sinh từ Quỹ TDND Trung ương phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan.


Ngoài ra, Co-opBank cũng sẽ cùng các khách hàng tiếp tục thực hiện những hợp đồng, giao dịch được ký kết giữa Quỹ TDND Trung ương và khách hàng đang còn hiệu lực cho đến khi hết hạn hợp đồng theo thỏa thuận. Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt các hợp đồng, giao dịch được thực hiện trên cơ sở có sự thống nhất của các bên, phù hợp với các quy định của Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật có liên quan. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here