SƠ KẾT 03 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 56 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

0
509

   Sáng ngày 17/9, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

    Hội nghị do Đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì, tham dự Hội Nghị có trên 40 đại biểu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các HTX và doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã cùng toàn thể cán bộ viên chức cơ quan.

 

 Đồng chí Đỗ Nhận Đạo Phó Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh,
Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

    Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều hoạt động quan triệt, triển khai tới các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ đảng viên và chính quyền, nhân dân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Ban hành nhiều văn bản chỉ đảo các cấp, ngành, huyện, thị xã và thành phố (văn bản số 1216/BCĐ-CV về đẩy mạnh thực hiện Kết luận 56-KL/TW, văn bản số 377/UBND-TH chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về kinh tế tập thể).

    Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 56, tính đến hết tháng 6/2015 số lượng Hợp tác xã trên toàn tỉnh là 320 HTX. Tổng vốn điều lệ của các hợp tác xã là 265,7 tỷ đồng, tăng 39,9% so với năm 2012, vốn điều lệ bình quân mỗi hợp tác xã đạt 830 triệu đồng; Doanh thu bình quân của các hợp tác xã đạt 1,41 tỷ đồng/HTX/năm. Kinh tế tập thể đã thu hút trên 38.500 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho trên 7.200 lao động có việc làm thường xuyên và hàng chục nghìn lao động thời vụ. Thu nhập bình quân người lao động trong các HTX đến nay đạt 25,2 triệu đồng/ năm, tăng 59,1% so với năm 2012. Trình độ quản lý của HTX cũng được nâng lên, số cán bộ quản lý có trình độ đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ 10,9%; trình độ trung cấp, sơ cấp chiếm tỷ lệ 48,2%. Số hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm 60% (tăng 7,8%) so với năm 2012; doanh thu năm 2015 của các hợp tác xã ước đạt 1.200 tỷ đồng (tăng hơn 70%), đóng góp của các HTX vào ngân sách nhà nước ước đạt 26 tỷ đồng tăng trên 40% so với năm 2012.

    Tại Hội nghị, Ban chỉ Đạo phát triển kinh tế tập thể cũng được nghe nhiều ý kiến đóng góp từ các đại biểu: Đại biểu Lương Ngọc Chiếu – Giám đốc HTX chế biến chè Hương Lý cho rằng “Để Kết luận 56 đến được đông đảo nhân dân cần dẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là cán bộ xã, phường, qua đó người dân hiểu về vai trò, vị trí của kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương”. Đại biểu Mã Tiến Học Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Yên Bình tham gia ”Cần tập trung thực hiện chuyển đổi các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 và tập trung tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh về định hướng phát triển kinh tế hợp tác và đề nghị bố trí đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về hợp tác xã có năng lực, trình độ, kinh nghiệm và am hiểu về lĩnh vực kinh tế tập thể”. Nhiều đại biểu cho rằng chính quyền cấp xã chưa thật sự chú trọng đến lĩnh vực kinh tế tập thể, trong báo cáo Đại hội Đảng nhiệm kì vừa qua không đánh giá vai trò kinh tế tập thể tại địa phương và cũng không đề cập đến phương hướng nhiệm vụ phát triển triển kinh tế tập thể trong nhiệm kì tới

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Phó Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đánh giá cao thành tích khu vực kinh tế tập thể đạt được sau 3 năm thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, đồng thời tiếp thu các đề xuất, kiến nghị và giải pháp của các đại biểu để đưa vào chương trình công tác của Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của Liên minh Hợp tác xã, tổ chức đại diện cho các hợp tác xã và là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here