THAM DỰ HỘI THẢO CƠ CẤU LẠI NGÀNH NÔNG NGHIỆP GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2018-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

0
520

Ngày 26/6, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã tham dự Hội thảo “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025” do tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Ông Lê Quốc Doanh – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo chuyên đề “Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018. Đây là nội dung hết sức quan trọng, thiết thực, có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần nhìn lại thực tiễn phát triển nông nghiệp và nông thôn, nhận diện rõ hơn những lợi thế so sánh của địa phương, cũng như những khó khăn, thách thức cần vượt lên.

Từ đó định hướng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Yên Bái theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tỉnh Yên Bái đã có những bước chuyển động toàn diện, đồng bộ, sâu sắc và tạo ra những tiến bộ rõ rệt về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tuy nhiên, nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Yên Bái vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế bất cập trước yêu cầu của giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn hiện nay.

Tại Hội thảo, tỉnh Yên Bái nhận được tham luận từ các đại biểu, các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, các chuyên gia nông nghiệp, các doanh nghiệp cùng nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với một số vấn đề trọng tâm như: Thực trạng nông nghiệp và nông thôn Yên Bái; tiềm năng, lợi thế, những hạn chế, bất cập chủ yếu và giải pháp tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Tham luận tại Hội thảo, ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã trao đổi về thực trạng, tình hình hoạt động của các HTX, đặc biệt là các HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, những kết quả mà khu vực Kinh tế tập thể tỉnh đạt được, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cũng đã đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Liên minh HTX tỉnh tiếp tục được tham gia một số nhiệm vụ dịch vụ công để hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác phát triển; Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét sửa đổi, bổ sung thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp phù hợp với khả năng tiếp cận của các HTX.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố, các ngành, đoàn thể tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX trong công tác tư vấn, hỗ trợ các HTX hoạt động hiệu quả.

Ghi nhận những kết quả mà Kinh tế tập thể tỉnh đã đạt được, ông Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ghi nhận và biểu dương những kết quả, đóng góp của Liên minh HTX trong thời gian qua đối với sự phát triển của khu vực Kinh tế tập thể nói riêng, kinh tế -xã hội của tỉnh nói chung; Đồng thời, tỉnh sẽ ghi nhận đề xuất, kiến nghị của Liên minh HTX để tiếp tục bổ sung vào nội dung của Đề án trong thời gian tới.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày tại Hội thảo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here