Tổng kết Chỉ thị 57 của Bộ Chính trị

0
565
alt
           Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 20 tháng 4 năm 2012 đã có 11/12 quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 57-CT/TW ngày 10 tháng 10 năm 2000 của Bộ Chính trị về củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.
alt

Quỹ Lâm Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 57

           Nội dung tổng kết tập trung đánh giá công tác quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị. Nhìn chung, công tác quán triệt đã được cấp uỷ xã, phường, thị trấn triển khai tới các chi bộ khu dân cư, các tổ chức đoàn thể. Công tác củng cố và hoàn thiện các quỹ đã tập trung hoàn chỉnh Điều lệ hoạt động, xây dựng quy chế cho vay chặt chẽ, hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo bố trí cán bộ quỹ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển thành viên, bổ sung vốn điều lệ. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị, các Quỹ đều có sự tăng trưởng rõ rệt và bền vững, tổng giá trị tài sản của các Quỹ tăng từ 2,2 tỷ đồng lên 39,4 tỷ đồng, dư nợ tiền gửi từ 17,6 tỷ đồng lên 271,2 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn giảm 0,3%.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here