Tổ chức tập huấn các chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể và chuyển đổi số trong Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Văn Yên!

0
211

Trong 2 ngày, 25&26/10/2022, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phối hợp với UBND huyện Văn Yên tổ chức khóa tập huấn các chính sách hỗ trợ phát triển Kinh tế tập thể (KTTT) của Trung ương, của tỉnh Yên Bái; Nâng cao kiến thức quản lý HTX và chuyển đổi số cho cán bộ, công chức khối Mặt trận Tổ quốc, và các đoàn thể chính trị – xã hội cấp huyện, cấp xã và các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Văn Yên.

Quang cảnh lớp tập huấn

 

 

Tham dự khóa tập huấn có Lãnh đạo Thường trực, Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX tỉnh trực tiếp truyền đạt các nội dung tại khóa học; Đại diện UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Văn Yên và trên 80 học viên là các cán bộ, công chức khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị cấp huyện và cấp xã, cùng các học viên là cán bộ quản lý các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện Văn Yên.

Đ/c Phạm Ngọc Hữu – PCT Thường trực Liên minh HTX tỉnh Yên Bái phát biểu khai mạc khóa tập huấn

 

 

 

Phát biểu khai mạc khóa tập huấn, đồng chí Phạm Ngọc Hữu – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh mong muốn, sau khóa tập huấn này, các cán bộ, công chức Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện Văn Yên sẽ tích cực hơn nữa trong công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển KTTT, hợp tác xã; Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị và mong muốn các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện vận dụng kiến thức được bồi dưỡng, tập huấn vào thực tiễn hoạt động, nhằm tiếp cận và thụ hưởng các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh về phát triển KTTT và nâng cao năng lực điều hành, quản lý, quản trị HTX, góp phần thúc đẩy KTTT, hợp tác xã phát triển bền vững trong thời đại công nghệ 4.0./.