TRIỂN KHAI THÔNG BÁO SỐ 336/TB-VPCP NGÀY 04/09/2018 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

0
499

Ngày 04/09/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 336/TB-VPCP thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Thực hiện yêu cầu của Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai Thông báo, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã tập trung tuyên truyền các nội dung của Thông báo số 336/TB-VPCP trên bản tin Kinh tế hợp tác, Website của Liên minh HTX tỉnh và  phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền.

 

Đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ Kết luận của Phó Thủ tướng đến toàn thể cán bộ, viên chức của Liên minh HTX tỉnh; Thống nhất nhiệm vụ, giải pháp triển khai nhằm đẩy mạnh phát triển các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế hợp tác, HTX phù hợp với Kết luận của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 336/TB-VPCP của văn phòng chính phủ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here