Tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “‘Nghệ nhân Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

0
230
Fi

Tuyên truyền Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “‘Nghệ nhân Xòe Thái” là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022