BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

0
468

CTTĐT – Sáng 13/1/2017, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể, hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Toàn cảnh hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Hiện tỉnh Yên Bái có trên 2.600 tổ hợp tác và 324 hợp tác xã. Năm 2016, Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể tỉnh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành, đẩy mạnh triển khai Luật HTX năm 2012, tuyên truyền về mô hình HTX kiểu mới, sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với định hướng phát triển trong thời kỳ hội nhập. Nhờ đó, đến hết năm 2016, khu vực Kinh tế tập thể của tỉnh đã từng bước được củng cố, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực hoạt động, quy mô và phạm vi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các hợp tác xã đã chú trọng củng cố, hoạt động theo các quy định của Luật hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp đã tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới trang thiết bị, đầu tư theo chiều sâu. Số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả chiếm trên 81%. Doanh thu các HTX đạt trên 1.438 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 27,8 tỷ đồng.

Trong năm 2016, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đặc biệt là chương trình phát triển hợp tác xã phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 18/29 xã điểm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, 91/152 xã đã hoàn thành tiêu chí thứ 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2016, Liên minh HTX tỉnh cũng đã tư vấn trực tiếp về thành lập mới được 25 HTX và 16 Tổ hợp tác, tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho 131 HTX thực hiện xong việc tổ chức lại và hoạt động đúng theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Tổ chức tư vấn việc làm cho trên 450 lượt người lao động. Trong đó tư vấn giới thiệu được 104 lao động là thành viên, con em thành viên trong các HTX đi giúp việc gia đình, làm việc tại các công ty và doanh nghiệp tư nhân …

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh. Đồng chí đề nghị Liên minh hợp tác xã tỉnh tham mưu, đề xuất giúp BCĐ đổi mới, phát triển kinh tế tập thể tỉnh có những giái pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX hoạt động kém hiệu quả, duy trì và phát huy hiệu quả các HTX  đang hoạt động; Tham mưu cho tỉnh tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; 5 năm triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012; Tiếp tục triển khai đồng bộ mục tiêu, nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V; thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã được tỉnh giao; Làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chuẩn bị điều kiện, nguồn lực sẵn sàng triển khai một số dịch vụ công.

Đồng chí đề nghị ban Chỉ đạo KTTT tỉnh quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực cho hoạt động của Liên minh Hợp tác xã.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đổi mới và Phát triển KTTT phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ đổi mới và phát triển KTTT tỉnh yêu cầu Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả chỉ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2020; Xây dựng đề án phát triển HTX, tổ hợp tác giai đoạn 2017 – 2020, định hướng 2030.

Triển khai thực hiện các chính sách mới về  phát triển nông nghiệp, nông thôn; Tập trung củng cố nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, quan tâm các mô hình hợp tác xã kiểu mới sản xuất chế biến sản phẩm sạch, sản phẩm theo chuỗi giá trị và các hợp tác xã tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn công tác tư vấn, khai thác các nguồn lực hỗ trợ cho các HTX xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững, đầu tư xây dựng chất lượng vùng nguyên liệu, đối mới công nghệ, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất hàng hóa có sức cạnh tranh cao, phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm và xuất khẩu. Đặc biệt là cần xây dựng gian hàng giới thiệu sản phẩm chất lượng cao nhằm giúp các hợp tác xã quảng bá, kết nối và tiêu thụ sản phẩm. Quản lý và phân bổ các nguồn vốn hỗ trợ HTX, vốn tạo việc làm an toàn và hiệu quả, tăng cường quan hệ hợp tác với các tổ chức phi chính phủ để có thêm nguồn hỗ trợ HTX.

Tăng cường hợp tác với các đối tác để khai thác thêm nguồn lực hỗ trợ hợp tác xã; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để hoàn thiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể củ tỉnh năm 2017

Đồng chí đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố cần triển  khai các biện pháp xử lý dứt điểm các HTX ngừng hoạt động, hoạt động không đúng Luật HTX, phấn đấu giảm số HTX yếu kém xuống dưới 10%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tạo điều kiện cho Ban Chỉ đạo KTTT của tỉnh được tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, hỗ trợ Yên Bái trong việc tăng cường hợp tác quốc tế tham gia các dự án phát triển hợp tác xã nông nghiệp, nông thôn, các chương trình hỗ trợ hợp tác xã; tạo điều kiện cho Liên minh Hợp tác xã tỉnh tham gia  chương trình đào tạo nâng cao nghiệp vụ tư vấn….

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tặng giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh.

Nguyễn Hiên

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here