BAN CHẤP HÀNH LIÊN MINH HTX TỈNH TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2013

0
419

     Ngày 27/9/2013, Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Yên Bái tổ chức kì họp thứ 2  nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh tế tập thể 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý 4.


Đồng chí Đỗ Nhân Đạo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì hội nghị


     Trong quý IV, Ban Chấp hành sẽ tập trung chỉ đạo các HTX và doanh nghiệp thành viên đẩy nhanh tốc độ sản xuất kinh doanh hoàn thành thắng lợi kế hoạch cả năm. Đối với cơ quan Liên minh HTX tỉnh rà soát các dự án sử dụng vốn vay do Liên minh quản lý. Chuẩn bị phương án tổ chức cho các thành viên tham gia hội chợ thương mại. Khảo sát nhu cầu của thành viên để mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo kế hoạch đã được duyệt. Hoàn thành việc tổng điều tra hợp tác xã theo chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tổ chức gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.


      Cũng tại hội nghị này các Uỷ viên Ban Chấp hành đã thảo luận thông qua Quy chế hoạt động của Ban Châp hành, của Uỷ ban Kiểm tra và Chương trình hoạt động tòan khoá của Ban Chấp hành.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here