BÀN GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI

0
473

Sáng ngày 10/3/2016, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, các sở, ngành tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc bàn giải pháp xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo sở Kế hoạch & Đầu tư, sở Khoa học & Công nghệ, sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, sở Tài Chính, sở Công Thương, sở Tài nguyên Môi trường, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và một số hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Xuân Sáng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư – Phó Ban Thường trực ban Đổi mới doanh nghiệp của tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX báo cáo tại hội nghị.

Tại buổi làm việc, Liên minh HTX tỉnh đã báo cáo tình hình hoạt động của các HTX đến năm 2016; phương hướng và giải pháp đến năm 2020. Toàn tỉnh hiện có 316 hợp tác xã (121 HTX nông nghiệp; 128 HTX công nghiệp; 29 HTX thương mại; 17 HTX tín dụng; 10 HTX vận tải; 10 HTX xây dựng, lĩnh vực khác có 01 HTX) thu hút trên 38.220 thành viên tham gia, giải quyết việc làm cho trên 7.200 lao động có việc làm thường xuyên và hàng chục nghìn lao động thời vụ trên địa bàn với mức thu nhập bình quân đạt 34,5 triệu đồng/người/năm.

Trong những năm qua, Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) và coi công tác phát triển KTTT là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội của tỉnh. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng như: Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới, tổ chức lại hoạt động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ HTX; Chính sách tín dụng; Chính sách đất đai đối với HTX; Chính sách hỗ trợ về khoa học – công nghệ; Chính sách thuế; Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Cùng với đó, các HTX đã tập trung đổi mới phương thức quản lý, tiết kiệm triệt để chi phí đảm bảo ổn định giá thành sản phẩm, một số HTX đã mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, tăng khả năng và quy mô sản xuất kinh doanh, nhiều mô hình mới được thành lập hoạt động thực sự có hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân, nâng cao phúc lợi xã hội, là nhân tố quan trọng góp phần vào sự nghiệp phát triển Kinh tế – Xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Bên cạnh đó, KTTT tỉnh hiện vẫn tồn tại những hạn chế nhất định do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu vực KTTT chưa được cụ thể hoá, triển khai. Việc tháo gỡ khó khăn về vốn, xúc tiến thương mại, đất xây dựng trụ sở…vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời. Chính sách đầu tư khuyến công, khuyến nông, đổi mới công nghệ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu còn ít. Chính sách hỗ trợ đào tạo dài hạn cho cán bộ quản lý HTX cũng chưa được thực hiện.

Với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, các sở, ngành cũng đã tích cực bàn giải pháp xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển HTX, chia sẻ thông tin về các chương trình, chính sách hỗ trợ cho khu vực KTTT hiện hành. Đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cho rằng cần có cơ chế mở và ưu tiên về vốn, hỗ trợ cây, con giống, đất làm trụ sở, đất sản xuất v.v… cho các HTX. Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh cũng cho biết về quy định cho vay với các HTX hoạt động trong khu vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định số 55/2015/CP và quy định của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam về quy định, điều kiện vay vốn. Đây cũng chính là một trong những khó khăn mà khu vực KTTT tỉnh đang phải đối mặt. Về phía Sở Tài nguyên Môi trường thì đưa ra giải pháp tỉnh cần đưa nội dung khảo sát nhu cầu và khả năng sử dụng đất của các HTX và đưa vào quy hoạch tổng thể quỹ đất giành cho việc xây dựng trụ sở, nhà kho, cửa hàng giới thiệu sản phẩm của từng địa phương.

Tham dự buổi làm việc, HTX DVTH Kiên Thành, Công ty Cổ phần Yên Thành, HTX DVTH Kiến Thuận và Công ty TNHH Hưng Thịnh là những HTX, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn cũng đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn và đề nghị Tỉnh tạo điều kiện, hỗ trợ để các đơn vị có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ về vốn, đất đai, khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển sản xuất. Đặc biệt, quan tâm, tạo điều kiện giúp HTX đẩy mạnh hoạt động liên doanh, liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững. 

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, đồng chí chủ trì Hội nghị đã đề nghị Liên minh HTX tỉnh rà soát lại tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc cơ bản và nhu cầu cần được hỗ trợ chính của các HTX. Qua đó, đề xuất các giải pháp hỗ trợ sát thực, phù hợp, hiệu quả theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành thực hiện tốt công tác phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tạo sự đồng bộ trong việc chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển KTTT trên địa bàn và trong từng lĩnh vực; thực hiện xây dựng và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển KTTT tại địa phương. Đặc biệt đối với các HTX trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp – ngư nghiệp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here