BẦU 51 ĐỒNG CHÍ VÀO BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2015-2020

0
474

YBĐT – Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 30/9, Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành khóa mới Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

>> Bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
>> Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVII tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh

>> Tập trung đánh giá khách quan, nghiêm túc nguyên nhân và thành tựu đạt được 5 năm 2010 – 2015

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; báo cáo phương án nhân sự và đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII chuẩn bị. Theo đó, danh sách đề án nhân sự giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa XVIII được Ban Chấp hành giới thiệu là 57 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu ra 51 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Đề án đã nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý, trong đó cơ cấu nữ là 9 đồng chí, bằng 17,4%; tuổi trẻ 5 đống chí, xấp xỉ 10%; dân tộc thiểu số 14 đồng chí, chiếm 27,4%, cao hơn so với nhiệm kỳ trước; số dư phương án nhân sự là 10 – 15%, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII thực hiện bảo đảm khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu theo đúng quy định và được các ban xây dựng Đảng của Trung ương thẩm định, Bộ Chính trị xét duyệt. Đại hội cần lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm việc có hiệu quả, có khả năng đóng góp vào sự lãnh đạo của cấp ủy, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ban Chấp hành đảm bảo đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, chú ý cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, có tính kế thừa và phải thực sự là khối đoàn kết thống nhất, chung sức, đồng lòng để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII đề ra.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; biểu quyết số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII gồm 51 đồng chí.

Các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII (ảnh trên) cùng Đoàn chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII.

 

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Với số phiếu tín nhiệm cao, 51 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khoá XVIII ra mắt đại hội.

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH YÊN BÁI KHÓA XVIII 

                          (xếp theo thứ tự A,B,C)

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1.

Vương Văn Bằng

 Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh

2.

Trương Ngọc Biên

Giám đốc Sở Công thương

3.

Hoàng Thị Thanh Bình

Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh

4.

Lê Thị Thanh Bình

Phó giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

5.

Hoàng Thị Chanh

Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh

6.

Đặng Trần Chiêu

Giám đốc Công an tỉnh

7.

Phạm Hồng Chương

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

8.

Phạm Duy Cường

Bí thư Tỉnh ủy

9.

Hoàng Hữu Độ

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

10.

Đỗ Văn Dự

Giám đốc Sở Giao thông vận tải

11.

Ngô Thanh Giang

Phó giám đốc Sở Lao động – Thương binh

và Xã hội

12.

Nguyễn Thị Thu Hà

Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

13.

Hà Đức Hoan

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

14.

Lò Thị Huân

Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ

15.

Trần Thế Hùng

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

16.

Trần Xuân Hưng

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

17.

Vũ Quỳnh Khánh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ

18.

Nguyễn Văn Khánh

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

19.

Nguyễn Văn Lịch

Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ

20.

Nông Văn Lịnh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

21.

Tạ Văn Long

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

22.

Đinh Đăng Luận

Bí thư Huyện ủy Trấn Yên

23.

Đoàn Thị Thanh Tâm

Phó bí thư Tỉnh đoàn

24.

Vũ Văn Minh

Giám đốc Sở Tài chính

25

Trần Văn Mộc

Bí thư Huyện uỷ Văn Chấn

26

Chu Đình Ngữ

 Chánh văn phòng UBND tỉnh

27

Hoàng Xuân Nguyên

Phó chủ tịch UBND tỉnh

28.

Nguyễn Chương Phát

Phó bí thư Huyện uỷ Lục Yên

29.

Ngô Hạnh Phúc

Bí thư Thành uỷ Yên Bái

30.

Đoàn Hữu Phung

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư  

31.

Vũ Vinh Quang

Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp

32.

Vũ Xuân Sáng

Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

33.

Trần Nhật Tân

Chánh Thanh tra tỉnh

34.

Nguyễn Chiến Thắng

Phó chủ tịch UBND tỉnh

35.

Nguyễn Lâm Thắng

Giám đốc Sở Xây dựng

36.

Giàng A Thào

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trạm Tấu

37

Triệu Tiến Thịnh

Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ

38.

Dương Văn Thống

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

39.

Lương Văn Thức

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

40.

Dương Văn Tiến

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

41.

Phan Văn Tiến

Chánh án Toà án nhân dân tỉnh

42.

Nguyễn Minh Toàn

Bí thư Huyện uỷ Yên Bình

43.

Giàng A Tông

Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mù Cang Chải

44.

Phạm Thị Thanh Trà

Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

45.

Ngô Ngọc Tuấn

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ

46.

Nguyễn Minh Tuấn

Tổng biên tập Báo Yên Bái

47.

Trần Huy Tuấn

Bí thư Huyện uỷ Văn Yên

48.

Lê Thị Hồng Vân

Phó giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

49.

Hà Ngọc Văn

Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông

50.

Hoàng Thị Vĩnh

Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ

51.

Nông Việt Yên

Bí thư Tỉnh Đoàn

PV.YBĐT

Nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here