TẬP TRUNG ĐÁNH GIÁ KHÁCH QUAN, NGHIÊM TÚC NGUYÊN NHÂN VÀ THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 5 NĂM 2010 – 2015

0
437

YBĐT – Như tin đã đưa, sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (Km 5, thành phố Yên Bái).

>> Bài phát biểu của đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020
>> Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XVII tại Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; nguyên lãnh đạo tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ cùng 315 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 50 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội XVIII nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã sát cánh cùng chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (giá cố định 94) đạt 11,33%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; trong đó: tỷ trọng ngành dịch vụ tăng từ 42,88% lên 45,07%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt 7.500 tỷ đồng, gấp 1,66 lần so với năm 2010; tốc độ tăng bình quân 5 năm ước đạt 10,7%. Tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) năm 2015 đạt 15.548 tỷ đồng, tăng bình quân 10,73%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 25,02 triệu đồng, gấp 2,1 lần so với năm 2010.

Sản xuất nông lâm nghiệp có sự chuyển biến tích cực về cơ cấu nội ngành; tiến bộ khoa học kỹ thuật được ứng dụng mạnh mẽ trong sản xuất, chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm; hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã huy động được nhiều nguồn lực từ cộng đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2011 – 2015 đạt trên 5.550 tỷ đồng. Đến nay toàn tỉnh có 05 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới,  37 xã đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã thu hút được 145 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 13.000 tỷ đồng và 99 triệu USD. Đặc biệt với những giải pháp linh hoạt và sáng tạo, tỉnh đã huy động được 41.433 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, bằng 224% giai đoạn 2006 – 2010, vượt 21,6% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Riêng giai đoạn 2010 – 2015, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2.219 công trình, dự án, góp phần quan trọng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao được nâng lên, thông tin – tuyên truyền phát triển đến tận cơ sở, an sinh xã hội được quan tâm tốt hơn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng – an ninh luôn được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, chất lượng hoạt động được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng thu được kết quả quan trọng, tạo ra những tiền đề cơ bản để đưa tỉnh phát triển nhanh hơn trong giai đoạn tới.

Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII do đồng chí Dương Văn Thống – Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá nhìn nhận khách quan những ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý giúp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ XVIII, Báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề ra một số mục tiêu, định hướng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm có tính chiến lược. Đó là: xây dựng một nền nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, hiệu quả và bền vững, trọng tâm là cơ cấu lại sản xuất nông, lâm nghiệp; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại gắn với bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên; duy trì tốc độ tăng trưởng cao theo hướng sản xuất, chế biến sâu, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm; phát huy lợi thế đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai để mở rộng giao thương, phát triển sản xuất trong tỉnh; đồng thời thu hút đầu tư, tăng nhanh giá trị các ngành dịch vụ; chú trọng phát triển kinh tế – xã hội vùng cao; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện đồng bộ chương trình cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hà Thị Khiết – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những kết quả quan trọng, khá toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đạt được có ý nghĩa quan trọng, cần khẳng định nhằm tăng thêm niềm phấn khởi, tự hào và niềm tin vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo cũng như sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh.

Đinh hướng những giải pháp trọng tâm trong chiến lược của nhiệm kỳ tới, đồng chí Hà Thị Khiết lưu ý, mặc dù tỉnh Yên Bái có nhiều lợi thế nhưng cũng còn có những khó khăn, thách thức lớn. Tỉnh cần nhận thức rõ tiềm năng, lợi thế cũng như khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả đạt được và sự năng động, sáng tạo, tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác lợi thế, xác định những khâu, những lĩnh vực cần có bước đột phá mạnh mẽ để làm chuyển biến tình hình, làm cho tỉnh phát triển nhanh, bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong nhiệm kỳ mới.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh ba khâu đột phá chiến lược; tập trung làm tốt cơ chế thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; phát triển mạnh công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng nhưng phải hết sức chú ý đến sử dụng công nghệ tiên tiến, giá trị kinh tế cao, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường; đồng thời, có cơ chế khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như: công nghiệp chế biến nông lâm sản, may mặc, thủ công truyền thống… mà tỉnh có lợi thế; phát triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất dịch vụ vận tải, dịch vụ phục vụ sản xuất…; đặc biệt là phát triển du lịch văn hoá, sinh thái, nghỉ dưỡng, xác định đây là một trong những mũi nhọn đột phá để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong những năm tới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Nghị quyết Đại hội XVIII của Đảng vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc.

Theo chương trình, chiều nay (30/9), Đại hội sẽ thảo luận tại hội trường về các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh và văn kiện Đại hội XII của Đảng đồng thời  tiến hành bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Diễn biến Đại hội, YBĐT sẽ tiếp tục thông tin chi tiết.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:
 

 

PV. YBĐT

Nguồn http://www.baoyenbai.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here