CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH YÊN BÁI DỰ HỌP CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG NIÊN CỦA WE EFFECT TẠI MYANMAR

0
509

Từ ngày 12 -17/12/2016, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái cùng 3 thành viên của Ban quản lý Dự án Phát triển phong trào hợp tác xã nông nghiệp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái đã tham gia kỳ họp Uỷ ban chương trình tại Myanmar.

Đây là cuộc họp thường niên hằng năm của nhà tài trợ giành cho các đối tác tại Cam Pu Chia, Việt Nam và Myanmar nhằm đánh giá kết quả thực hiện trong một năm và bàn chương trình hoạt động trong các năm tiếp theo. Đặc biệt, kỳ họp lần này We Effect đưa ra chiến lược toàn cầu giai đoạn 2017 – 2020 để các đối tác tham gia ý kiến. Mục tiêu của We Effect là một thế giới không nghèo đói, công bằng và bền vững. Nội dung xuyên suốt trong giai đoạn này là khuyến khích và hỗ trợ bình đẳng giới trong phát triển nông thôn bền vững và có nhà ở.

Tại kỳ họp này, Yên Bái đã tham gia tích cực vào chiến lược toàn cầu của We Effect giai đoạn 2017 – 2021. Cam kết nếu được tham gia vào giai đoạn 2018 – 2021 sẽ ưu tiên các hoạt động cho phụ nữ để đạt các kết quả cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời cũng chia sẻ những bài học thành công tại Yên Bái. Cũng tại kỳ họp này Yên Bái đã đưa ra một số đề xuất cho Kế hoạch năm 2017 và đã được Giám đốc khu vực Đông Nam Á chấp thuận, Ban quản lý dự án đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ trình tỉnh phê duyệt. 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here