CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHẠM DUY CƯỜNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN VĂN CHẤN

0
490

    Ngày 4/6 đoàn công tác của UBND tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Thượng Bằng La và xã Phù Nham huyện Văn Chấn. Cùng đi có đồng chí Lê Văn Tạo – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra công trình thuỷ lợi thôn Mỏ xã Thượng Bằng La.


* Tại xã Thượng Bằng La: Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Cường cùng đoàn công tác của tỉnh và huyện đã đến kiểm tra một số công trình thủy lợi tại thôn Mỏ và các tuyến đường giao thông nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã.


    Sau 3 năm triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới xã Thượng Bằng La đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã huy động được nguồn lực của nhân dân trong xã cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đến nay Thượng Bằng La đã đạt 8/19 tiêu chí. Trong năm 2014, xã phấn đấu hoàn thành thêm các tiêu chí là: Tiêu chí số 2 về Giao thông, tiêu chí số 3 về Thuỷ lợi, tiêu chí số 8 về Bưu điện, tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư và  tiêu chí số 11 về giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; các tiêu chí còn lại xã tiếp tục phấn đấu hoàn thành vào năm 2015. 


    Tại buổi làm việc với xã Thượng Bằng La, đại diện các sở, ngành của tỉnh đã có ý kiến yêu cầu xã Thượng Bằng La cần xác định rõ các tiêu chí để chỉ đạo thực hiện. Nhiều tiêu chí chưa đạt cần phải tập trung chỉ đạo trong thời gian tới như tiêu chí về cơ cấu lao động, tiêu chí về bình quân thu nhập đầu người; xã phải tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, trong đó phát huy thế mạnh trồng lúa và cây màu, phát triển cây lâm nghiệp và các mô hình chăn nuôi; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để làm điểm…

 

    Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Phạm Duy Cường  – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả sau 3 năm xây dựng nông thôn mới của xã Thượng Bằng La. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh cao sự đoàn kết trong công tác lãnh, chỉ đạo của đảng bộ xã, thời gian qua xã Thượng Bằng La đã biết tận dụng và phát huy các thế mạnh trong lĩnh vực nông nghiệp như chuyển đổi cơ cấu để tăng năng suất cây trồng, phát triển mạnh cây chè và cây ăn quả để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Qua kết quả kiểm tra thực tế tại xã, đồng chí Phạm Duy Cường – Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đồng chí nêu rõ: Trong thời gian qua xã Thượng Bằng La đã nỗ lực cố gắng thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tuy nhiên việc chỉ đạo thực hiện vẫn còn cứng nhắc;  Điều kiện phát triển kinh tế của xã tuy đồng đều nhưng cần phải tận dụng các nguồn lực hỗ trợ để giảm nghèo bền vững. Để thực hiện thành công việc xây dựng nông thôn mới xã Thượng bằng La cần làm rõ quan điểm trong việc chỉ đạo xây dựng các tiêu chí; Cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong xã nhằm phát huy nội lực tạo được sự đồng thuận cao và phong trào sâu rộng; Tăng cường công tác lãnh đạo phát triển kinh tế, phải xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên; Làm tốt công tác rà soát các chỉ tiêu đánh giá gắn vào mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ xã; Chỉ tiêu nào đạt phải giữ cho vững, chỉ đạo chưa đạt phải phấn đấu hoàn thành. Xã cần tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình sản xuất; bên cạnh việc phát huy nguồn nội lực cần phải tranh thủ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn; Đồng chí cũng yêu cầu huyện Văn Chấn cần chỉ đạo xã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng nông thôn mới; Tổ chức các đoàn tham quan học hỏi kinh nghiệm tại xã Báo Đáp huyện Trấn Yên; Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo đúng nguyên tắc và phù hợp với điều kiện của địa phương./.


* Tại xã Phù Nham: Tiếp tục chương trình làm việc, chiều cùng ngày đồng chí Phạm Duy Cường – Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 5 tháng đầu năm tại xã Phù Nham huyện Văn Chấn.

 

Đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra tại thôn Suối Quẻ xã Phù Nham – Văn Chấn

    Trong thời gian qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, đến nay, xã Phù Nham đã thực hiện được 13/19 tiêu chí, còn 6 tiêu chí phấn đấu hoàn thành vào năm 2015, trong đó khó khăn nhất là tiêu chí số 17 về môi trường; tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư…


    Tại buổi làm việc, lãnh đạo và nhân dân xã Phù Nham đã kiến nghị với đoàn công tác của tỉnh về việc đầu tư kinh phí nâng cấp sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn; giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường; quy hoạch nơi đổ rác thải tập trung và tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ về giống, phân bón cho các hộ dân thuộc các thôn bản vùng khó khăn; Hỗ trợ kinh phí xoá nhà tạm, dột nát, hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá…


    Đồng chí Phạm Duy Cường – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận tinh thần cố gắng nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân xã Phù Nham trong 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Nham cần tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được và xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí các tiêu chí còn lại theo đúng lộ trình đã đề ra; cán bộ xã, thôn bản phải thường xuyên nắm bắt tình hình cơ sở để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; nghiên cứu lại mô hình sản xuất theo hướng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhóm hộ gia đình, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm bền vững để phát huy được tiềm năng thế mạnh của từng địa phương; thực hiện tốt phong trào các hộ có kinh tế khá giúp các hộ nghèo phát triển sản xuất để giảm hộ nghèo và tiến tới xoá các thôn bản vùng 135./.

Nguồn http://www.yenbai.gov.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here