CÔNG TY TNHH HAPACO YÊN SƠN – PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU

0
438
alt

Để đảm bảo nguyên liệu ổn định phục vụ cho chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh mang tính bền vững, Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn đã xây dựng dự án đầu tư trồng rừng nguyên liệu với tổng mức đầu tư cố định 3 tỷ đồng, thời gian khai thác dự án 30 năm.


Trên cơ sở quỹ đất của các hộ dân của 22 xã thuộc huyện Trấn Yên tự nguyện đóng góp tham gia dự án, Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn trực tiếp đầu tư trồng mới 500 ha cây Luồng Thanh Hóa làm nguyên liệu cho Xí nghiệp giấy Trấn Yên. Đây là một loại tre có rất nhiều giá trị kinh tế, sau khi trồng 5-6 năm, rừng luồng đã có thể đưa vào khai thác.


altHình ảnh cây Luồng Thanh Hóa trưởng thành (hình minh họa)

 

Công ty TNHH HAPACO Yên Sơn hỗ trợ tiền mua giống và một phần công trồng, chăm sóc, bảo vệ đến hết chu kỳ xây dựng cơ bản cho các hộ dân, lập điểm thu mua sản phẩm và hướng dẫn kỹ thuật cho dân trong quá trình khai thác.

 

Thông qua dự án trồng luồng, Công ty không chỉ có thể phát triển sản xuất mà còn góp phần làm tăng diện tích cây xanh che phủ cho đồi rừng, cải thiện tính chất đất, bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn, góp phần tích cực cải tạo tiểu khí hậu và cải thiện môi sinh, môi trường sinh thái, cảnh quan theo hướng phát triển bền vững, tạo thêm cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động.

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here