TỶ LỆ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN VÀ MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG QUY ĐỊNH TỪ NGÀY 1/1/2014

0
485

 1. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN:

            – BHXH: 26% (Trong đó: NSDLĐ đóng 18%; NLĐ đóng 8%):

            – BHYT: 4,5% (Trong đó: NSDLĐ đóng 3%; NLĐ đóng 1,5%):

            – BHTN: 2% (Trong đó: NSDLĐ đóng 1%; NLĐ đóng 1%).

2. Mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại tỉnh Yên Bái như sau:

– Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động) hoạt động trên địa bàn thuộc thành phố Yên Bái (thuộc vùng III);

– Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ (thuộc vùng IV).

            Lưu ý:

– Mức lương tối thiểu vùng chỉ dùng ký hợp đồng lao động và đóng BHXH, BHYT đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường ở các đơn vị sử dụng lao động. Đối với người lao động đã qua học nghề (kể cả do đơn vị đào tạo nghề), mức lương hợp đồng thấp nhất cũng phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Mức lương trên HĐLĐ đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao ít nhất bằng 5% so với mức lương nghề, công việc có điều kiện lao động bình thường đã tính thêm 7%.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here