CUỘC THI TÌM HIỂU CÁC LOẠI MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI CỤM 2 CÁC TỈNH TÂY BẮC

0
486

Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới do Liên minh HTX Việt Nam phát động có quy mô toàn quốc và thi ở 8 cụm theo khu vực.

Trong 02 ngày, từ 15-16/11/2016, Cụm thi số 2 các tỉnh Tây Bắc gồm có 8 đoàn đến từ các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Vĩnh Phúc và Yên Bái. Hội thi sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

 

Nội dung thi với hình thức sân khấu hóa, các tiểu phẩm dự thi của các đoàn tập trung vào tuyên truyền, tìm hiểu về Luật Hợp tác xã năm 2012 về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của HTX, giới thiệu mô hình hợp tác xã kiểu mới, các hợp tác xã điển hình tiến tiến, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, những kinh nghiệm tốt, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã, Liên minh hợp tác xã… Các tiết mục tham gia Hội thi “Cụm” được các tỉnh lựa chọn từ Hội thi cấp tỉnh, có sự đầu tư và giàn dựng công phu, nội dung phong phú với hình thức tuyên truyền hấp dẫn, lôi cuốn, dễ đi vào lòng người, đây sẽ là hình thức tuyên truyền hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển Kinh tế tập thể, các mô hình hợp tác xã kiểu mới, mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm tốt, sáng kiến hay trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã, những đóng góp của các hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã trong phong trào xây dựng nông thôn mới… qua đó, góp phần tuyên truyền xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, để Kinh tế tập thể ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong nền Kinh tế Quốc dân.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái được chỉ định là đơn vị đăng cai tổ chức Cuộc thi của “Cụm 2” các tỉnh Tây Bắc. Để chuẩn bị tốt nhất cho Cuộc thi cấp Cụm, trong thời gian qua, Ban tổ chức Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới “Cụm 2” đã triển khai chuẩn bị đầy đủ các nội dung, xây dựng kế hoạch, quy định, quy chế chấm điểm, thang bảng điểm, cũng như cơ sở vật chất phục vụ Hội thi, nơi ăn ở và địa điểm tổ chức Cuộc thi cho các đoàn… kịp tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Sự thành công của Cuộc thi cũng góp phần Chào mừng thành công Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020, kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông gia Việt Nam tham gia HTX. Tạo tiền đề để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về HTX kiểu mới theo tinh thần Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Đây cũng là dịp để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình nhân rộng mô hình HTX tại địa phương mình, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. 

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 02 tiết mục xuất sắc nhất “Cụm 2” tham gia Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới cấp Trung ương do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 12/2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here