ĐỀ XUẤT DANH MỤC ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH KẾT CẤU HẠ TẦNG NHẰM PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

0
500

Chiều 4/6/2018, Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị rà soát, đề xuất danh mục đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng nhằm hỗ trợ hợp tác xã theo Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014.

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cán bộ chủ chốt Liên minh HTX, đại diện chi cục Phát triển nông nghiệp, nông thôn, phòng Tài chính – Kế hoạch một số huyện có HTX được lựa chọn và giám đốc 7 hợp tác xã được lựa chọn tham gia đề xuất các danh mục đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh, các đơn vị cần phải xem xét, nghiên cứu sâu để có những đề xuất thiết thực, sát với nhu cầu thực tế cấp thiết của đơn vị, và phù hợp với khả năng về vốn đối ứng thực hiện dự án, phù hợp với năng lực quản trị, điều hành của HTX, đảm bảo có thể sử dụng nguồn vốn đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở danh mục nội dung đề xuất về hỗ trợ phát triển các công trình kết cấu hạ tầng, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng, công trình điện phục vụ sản xuất, cấp nước sinh hoạt, kết cấu hạ tầng nuôi trồng thủy sản, các hợp tác xã đã nghiên cứu đề xuất danh mục đầu tư phù hợp với nhu cầu và nguồn lực của đơn vị.

Tiếp thu ý kiến đề xuất của các đơn vị, Liên minh HTX tỉnh đã tổng hợp các nội dung để báo cáo tỉnh xem xét hỗ trợ.

Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh chủ trì Hội nghị

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here