ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ THÀNH QUẢ GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

0
492

Ghi nhận những thành tích đóng góp cho khu vực Kinh tế tập thể giai đoạn 2010 – 2015. Năm 2016, Liên minh HTX tỉnh Yên Bái được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì. Đây là lần thứ hai Liên minh HTX tỉnh vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng trong suốt chặng đường hơn 20 năm hình thành phấn đấu và phát triển.

Liên minh HTX tỉnh nhận Cờ thi đua của Chính phủ

 

Trong suốt cả giai đoạn tập thể cán bộ, viên chức cơ quan Liên minh HTX tỉnh đó nỗ lực, phấn đấu không ngừng, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng, Nhà nước phát triển kinh tế tập thể; thực hiện có kết quả công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể hợp tác, HTX; đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho các HTX, thành viên và người lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, HTX; tuyên truyền nhân rộng các HTX điển hình tiền tiến; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh tế tập thể, trọng tâm là công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, dạy nghề cho thành viên và người lao động. Tổ chức phát động các phong trào thi đua sâu rộng trong toàn khu vực Kinh tế tập thể, nhằm tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Đến nay, toàn tỉnh có 326 HTX và 747 tổ hợp tác  thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế. Hầu hết các HTX đang hoạt động trong tỉnh đó chuyển đổi, hoạt động theo Luật HTX theo hướng đa dạng các hình thức sở hữu, các loại hình dịch vụ, tổ chức sản xuất, kinh doanh và hoạt động dịch vụ phục vụ thành  viên và cộng đồng; tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác tạo động lực cho HTX phát triển ngày càng vững chắc. công tác tuyên truyền Luật HTX 2012 và mô hình HTX kiểu mới trong các tầng lớp nhân dân được đẩy mạnh, đã có 154 HTX được thành lập mới; tư vấn hỗ trợ tổ chức lại cho các HTX hoạt động theo Luật, đến nay đã có 183 HTX thực hiện theo Luật HTX năm 2012, nhiều mô hình HTX kiểu mới đã hình thành và hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà. Năm 2015, tổng vốn Điều lệ của các HTX đạt 349,074 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 206% so với năm 2010; đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 26 tỷ đồng, tăng 174% so với năm 2010, lợi nhuận bình quân đạt 230 triệu đồng/HTX, tạo việc làm thường xuyên cho trên 7.200 lao động. Đào tạo bồi dưỡng cho trên 3.000 lượt cán bộ, thành viên các HTX; Triển khai hiệu quả Dự án phát triển HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số do Trung tâm phát triển HTX Thụy Điển tài trợ với số tiền 3,5 tỷ đồng và vận động thành công dự án NGO hỗ trợ các HTX nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2016 và nhiều thành tích khác. Trong suốt cả giai đoạn đó có 1.518 danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành trao tặng.

Có thể khẳng định, đây là là niềm vinh dự và tự hào, cũng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với thành tích mà các thế hệ cán bộ nhân viên cơ quan Liên minh HTX tỉnh, các thành viên, người lao động trong các HTX, tổ hợp tác, doanh nghiệp thành viên đó và đang công tác đó nỗ lực cống hiến cho sự phát triển Kinh tế tập thể tỉnh nhà.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here