SƠ KẾT THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ

0
516

Kế hoạch và Đề cương báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ảnh minh họa

Trong đó, Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thi hành Luật Hợp tác xã; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể chỉ đạo thi hành Luật Hợp tác xã trong những năm tiếp theo.

Cụ thể, từ tháng 4/2017 đến cuối tháng 6/2017, các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì tiến hành sơ kết và tổ chức hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 của Bộ, ngành, địa phương mình (có mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tham dự).

Từ tháng 4/2017 đến cuối tháng 6/2017, tiến hành khảo sát, làm việc với các địa phương, trong đó, Trung ương thành lập 7 đoàn công tác đi khảo sát, đôn đốc tại một số địa phương.

Từ tháng 4-6/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Văn phòng đổi mới chỉ đạo 3 – 4 tỉnh đại diện theo vùng, miền (Bắc, Trung, Nam) tổ chức hội nghị sơ kết, có mời các địa phương lân cận trong vùng, miền đến dự.

Từ đầu tháng 7/2017 đến cuối tháng 8/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; tổ chức các hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với báo cáo sơ kết.

Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng đổi mới và các Bộ, ngành, liên quan tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã trong tháng 9/2017 tại Hà Nội.

Các Bộ, ngành, cơ quan, Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành liên quan chọn cá nhân, tập thể, cơ quan, hợp tác xã có thành tích điển hình trong việc triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, lập hồ sơ khen thưởng đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khen thưởng theo quy định và công bố khen thưởng tại hội nghị sơ kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 (tháng 9/2017).

Theo chinhphu.vn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here