GIỚI THIỆU VỀ NHÓM TIẾT KIỆM VÀ VỐN VAY THÔN BẢN

0
611

    Cuối tháng 12/2014, Ban Quản lý dự án – Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức hội thảo giới thiệu về nhóm tiết kiệm và vốn vay thôn bản tới Hội phụ nữ cấp huyện, đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ các xã Tân thịnh, Chấn Thịnh, Đại Lịch, Suối Giàng, Nghĩa An, Tân Lĩnh. Phù Nham.

Bí thư Đảng uỷ xã ChấnThịnh chia sẻ về khả năng triển khai mô hình nhóm Tiết kiệm và vốn vay thôn bản tại địa phương


    Tiết kiệm và vốn vay thôn bản là phương thức hoạt động dựa vào cộng đồng, trong đó cộng đồng, người dân địa phương, phụ nữ là những người tham gia tích cực nhằm khuyến khích sự tham gia của hộ nghèo nói riêng và cộng đồng nói chung xây dựng khả năng tài chính của cộng đồng dân cư. Phương thức này được xây dựng dựa trên 16 năm kinh nghiệm thực tế và triển khai thành công ở 24 nước nghèo trên thế giới.

    Thông qua quản lý nhóm Tiết kiệm và Vốn vay thôn bản, các thành viên sẽ được nâng cao kiến thức về quản lý tài chính hộ gia đình, tiến tới có thói quen tiết kiệm, đồng thời giúp cho người nghèo có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế nhằm cải thiện đời sống.

    Qua buổi hội thảo, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có kế hoạch phối hợp với Hội Phụ nữ triển khai mô hình này ở Yên Bái, tạo thói quen tiết kiệm của người dân và lồng ghép triển khai các hoạt động của địa phương và của hội.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here