THU NGÂN SÁCH NĂM 2014 VƯỢT DỰ TOÁN

0
475

Nhờ điều hành quyết liệt bằng nhiều giải pháp, thu NSNN tính đến ngày 22/12/2014 đạt 831,19 nghìn tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán.

 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Huy Thắng


Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà cho biết năm 2014, toàn ngành Tài chính đã tập trung triển khai các giải pháp tài chính-NSNN nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh.


Nhiều khoản thu quan trọng vượt dự toán 

Công tác thu, chi NSNN được điều hành quyết liệt, phấn đấu tăng thu, quản lý chi  chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính. Nhờ đó, thu NSNN tính đến ngày 22/12/2014 đạt 831,19 nghìn tỷ đồng, bằng 106,2% dự toán và bằng 98,2% số ước thu cả năm đã báo cáo Quốc hội.


Trong số này, thu nội địa đạt 105% dự toán, bằng 98,6% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội; thu dầu thô đạt 118,4% dự toán, bằng 94,3% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 104,5% dự toán, bằng 100,1% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội.

Ước tính cả năm thu NSNN đảm bảo mức đánh giá đã báo cáo Quốc hội là 846,4 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao.


Theo ông Trần Xuân Hà, đạt được kết quả trên là do Bộ Tài chính đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương; tăng cường quản lý thu, chống thất thu; tăng cường kiểm tra, thanh tra thuế; tập trung xử lý nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế GTGT, hoạt động kinh doanh tạm nhập-tái xuất, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc điều tra, khởi tố đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về thuế.


Năm 2015: Tăng kỷ cương, kỷ luật tài chính

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015, tại Hội nghị, các địa phương đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách. Bên cạnh đó, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho DN, đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ cho phép giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2011-2012 đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất; giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2011 đối với tổ chức kinh tế, DN hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ.


Các địa phương cũng đề nghị Bộ Tài chính xem xét về cơ chế hỗ trợ hoặc xóa nợ đối với các trường hợp đặc biệt khó khăn như: người thuê đất ngừng kinh doanh, bỏ địa điểm kinh doanh, giải thể, DN thua lỗ nhiều năm liên tục…


Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh sự phục hồi của nền kinh tế trong năm 2015 còn rất khó khăn, do đó, để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính- NSNN, toàn ngành Tài chính phải tập trung điều hành thu NSNN quyết liệt, bảo đảm dự toán được giao (dự toán thu NSNN năm 2015 là 911,1 nghìn tỷ đồng đã được Quốc hội thông qua và Thủ tướng Chính phủ giao).


Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị các Bộ và địa phương triển khai giao nhiệm vụ thu ngân sách cho các đơn vị trực thuộc và chính quyền cấp dưới theo đúng quy định, bảo đảm không thấp hơn so với dự toán được giao. Phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động XNK ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô.


Các Bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo tăng cường quản lý thu, chống thất thu; triển khai quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại, chuyển giá, trốn thuế; tập trung xử lý để giảm được nợ đọng thuế; tổ chức kiểm tra chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.


Trong bối cảnh giá dầu đang giảm mạnh, rủi ro giảm thu do giá dầu giảm là rất lớn nên cần chủ động để có giải pháp phù hợp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; phấn đấu tăng thu nội địa, xuất nhập khẩu để thu đạt và vượt dự toán được Quốc hội quyết định.


Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt nguyên tắc triệt để tiết kiệm, gắn với hiệu quả công việc, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính… Đặc biệt phải kiểm soát chặt chẽ chi cho các hoạt động tổ chức đại hội, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, động thổ, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác; bố trí kinh phí tổ chức đại hội Đảng các cấp và việc tổ chức các ngày lễ lớn năm 2015 cũng theo tinh thần triệt để tiết kiệm; yêu cầu các cơ quan, đơn vị có phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không mua xe công (trừ xe chuyên dùng theo quy định); chi tiêu trong phạm vi dự toán được giao, hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán, đề xuất ứng trước dự toán năm sau. Kiểm soát chặt chẽ để giảm mạnh chi chuyển nguồn.


Thực hiện công khai việc bố trí và sử dụng kinh phí ngân sách đi công tác nước ngoài của các cơ quan, đơn vị để tăng cường quản lý, giám sát. Thực hiện nghiêm chủ trương không tăng biên chế công chức, viên chức năm 2015, kể cả thành lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung nhiệm vụ mới. Bộ Tài chính phải nỗ lực để điều hành bội chi NSNN không quá 5%GDP.

Theo Chinhphu.vn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here