ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KTTT TRONG TIẾN TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

0
472

 Ngày 27/12, tại Trung tâm hội nghị Quốc tế ở Hà Nội, đã diễn ra hội thảo khoa học: Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế.


Hội thảo do Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Bộ NN&PTNT cùng tổ chức.


Chủ trì hội thảo bao gồm các đồng chí: Gs.Ts. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Gs.Ts. Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương; Ts. Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT; Ts. Đào Xuân Cần, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Ths. Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Tham dự hội thảo còn có hơn 250 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành ủy; đại diện các sở, ngành, Liên minh HTX các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học, các viện, trường và các mô hình HTX tiêu biểu và các cơ quan thông tấn báo chí…


KTTT với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là HTX, hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; dựa trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, mang lại lợi ích cho các thành viên và xã hội… có những đóng góp nhất định vào tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, về tổng thể, chuyển biến của khu vực KTTT còn chậm, tình trạng yếu kém chưa được khắc phục.


Để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT, hội thảo tập trung thảo luận về những nội dung chính: Thống nhất và nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò KTTT, HTX; Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, Đảng viên trong phát triển KTTT; Thực trạng, giải pháp phát triển KTTT; Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật HTX năm 2012, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương; Tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức Liên minh HTX, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, hiệp hội trong phát triển KTTT.


Hội thảo đã nghe 4 bài tham luận của các Bộ, ngành chủ trì hội thảo và 7 bài tham luận của các đại biểu đại diện cho các lĩnh vực khác nhau.


Trong bài phát biểu của Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ rõ: Liên minh HTX Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của thành viên, tư vấn và hỗ trợ phát triển KTTT, nòng cốt là HTX. Trong tình hình mới hiện nay, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các cấp tập trung củng cố các nội dung: Đổi mới, phát triển Liên minh HTX Việt Nam và các cấp theo hướng gọn, chất lượng và hiệu quả; Thực hiện tốt chức năng đại diện; Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015- 2020 Thủ tướng Chính phủ đã giao Liên minh HTX Việt Nam.


Liên minh HTX Việt Nam kiến nghị về chính sách đối với đội ngũ cán bộ, nhân viên của Liên minh HTX Việt Nam và liên minh HTX các tỉnh, thành phố; Tăng vốn cho các quỹ hỗ trợ phát triển HTX; Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến trong các văn kiện tại đại hội đảng các cấp; Trong chương trình tổng kết 30 năm đổi mới, các cơ quan Trung ương và địa phương cần đánh giá và tổng kết khu vực KTTT trong 30 năm đổi mới và định hướng phát triển trong thời gian tới.


Bộ Kế hoạch & Đầu tư kiến nghị kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về KTTT từ Trung ương đến địa phương; Bộ NN&PTNN đề nghị Chính phủ tăng cường đầu tư, hỗ trợ HTX nông nghiệp về trụ sở, chế biến, dịch vụ trong nông nghiệp…


Hội thảo còn nghe các bài học thành công về khu vực KTTT của tỉnh Hà Giang đó là các chính sách hỗ trợ của tỉnh cho các HTX, mỗi HTX thành lập mới được hỗ trợ 30 triệu đồng; phân vùng các HTX theo địa bàn và kiểu tổ chức mô hình HTX khác nhau; mô hình HTX liên kết với các doanh nghiệp, xây dựng vùng trồng dược liệu… Hay mô hình HTX Chăn nuôi gia súc, gia cầm Quý Hiền, tỉnh Lào Cai: HTX hoạt động trên nguyên tắc lấy đơn vị hộ làm đơn vị hạch toán kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất của mình; HTX lo thức ăn đầu vào, kỹ thuật chăm sóc, thú ý và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. HTX đã hoạt động rất hiệu quả, thành lập năm 2010 với vốn điều lệ 4 tỷ 760 triệu đồng, hiện nay là 9 tỷ 700 triệu đồng, trong đó vốn góp của mỗi xã viên gia nhập là 150 triệu đồng (tiền mặt bắt buộc là 15 triệu, còn lại có thể là giá trị vật chất khác)…


Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng kinh tế hợp tác là chủ trương có từ rất lâu của Đảng và Nhà nước, nhưng còn rất nhiều khó khăn, có liên quan đến nhiều ngành và nhiều lĩnh vực. Kinh tế hợp tác cũng như HTX không phủ định kinh tế cá thể mà thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, vì lợi ích của hộ cá thể, HTX ra đời để hộ cá thể tiếp tục hoạt động hiệu quả hơn về sản xuất kinh doanh; kinh tế hợp tác là phương thức để KTTT cạnh tranh được trong thị trường… Các bên liên quan sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ về các chính sách liên quan đến KTTT để trong năm tới hoạt động KTTT sẽ có nhiều khởi sắc hơn.


Sau hội thảo này, Ban tổ chức sẽ có báo cáo và tổng hợp kiến nghị chung gửi tới các cơ quan của Đảng, Nhà nước để góp phần nâng cao hiệu quả KTTT. Ban Kinh tế Trung ương đã có đề nghị Bộ Chính trị, xin phép sang năm sẽ tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 56 của Bộ chính trị về Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 về tiếp tục đổi mới, phát triển KTTT.


 Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

Các đồng chí chủ trì hội thảo

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu Hội thảo

 

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương

 

 Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT

 

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

 

Đồng chí Đặng Huy Đông- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 Ông Phan Quốc Ân- Chủ nhiệm HTX Chăn nuôi gia súc, gia cầm Quý Hiền 

Tin: Đặng Thu Hà
Ảnh: Lê Huy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here