HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 13, KHÓA IV LIÊN MINH HTX VIỆT NAM

0
418

Ngày 30/1, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Ban chấp hành  lần thứ 13, khóa IV.

Hội nghị rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo.

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
đến dự và phát biểu chỉ đạo

 

Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Ban, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương và đại diện của một số Ban, Bộ, Ngành, Tổ chức đoàn thể ở Trung ương.

Về phía Liên minh HTX Việt Nam, có đồng chí Võ Kim Cự- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, hơn 100 đại biểu là ủy viên Ban chấp hành, đại diện các HTX trong cả nước… Và các cơ quan thông tấn, báo chí và truyền hình ở trung ương đến tham dự và đưa tin.

Hội nghị BCH Liên minh HTX Việt Nam tập trung vào các vấn đề: báo cáo tình hình KTTT và hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam năm 2015; phương hướng 2016; báo cáo công tác kiểm tra năm 2015, nhiệm vụ công tác 2016.

Các đại biểu nghe thông báo kết quả tình hình triển khai tổ chức cuộc thi; Báo cáo một số nội dung chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc khóa V, nhiệm kỳ 2016- 2020.

Báo cáo tóm tắt 04 đề án: Đổi mới, cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các cấp đáp ứng yêu cầu mới phát triển bền vững; Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX; Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị bền vững; Nâng cao năng lực của HTX; liên hiệp HTX khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng, trong khó khăn chung của nền kinh tế, các HTX, Liên hiệp HTX vẫn duy trì hoạt động, hướng tới cung cấp dịch vụ tốt hơn cho các thành viên, đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến 12/2015, cả nước có 18.024 HTX, 43 Liên hiệp HTX, 150.000 THT với khoảng 19,5 triệu thành viên.

Nhiều HTX thành lập mới và hoạt động có hiệu quả, nhất là các HTX, Liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Năm 2015, thành lập mới 1.153 HTX và 2 Liên hiệp HTX.

Các HTX tiếp tục củng cố, đổi mới, một số HTX, Liên hiệp HTX đã tổ chức lại theo Luật HTX năm 2012. Thực hiện Luật HTX năm 2012, hiện có 6.260 HTX tổ chức lại theo Luật, chiếm 32% trên tổng số HTX phải tổ chức lại.

Năm 2015, Liên minh HTX các cấp đã nỗ lực triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đề ra, tích cực tham gia xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về phát triển KTTT; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam; Tham gia tốt chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới: đến cuối năm 2015, có 58 Liên minh HTX tỉnh/Tp tham gia thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh/TP; Thực hiện có kết quả những hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Triển khai có hiệu quả các công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tư vấn, hỗ trợ cho thành viên chưa thực sự được đề cao; công tác chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012 chưa đúng tiến độ…

Năm 2016, hệ thống Liên minh HTX các tập trung toàn bộ nguồn lực xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm gắn với phát triển mô hình HTX kiểu mới; Đa dạng hóa công tác tuyên truyền; Hoàn thiện, nâng cao năng lực cán bộ; Phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Mở rộng quan hệ hợp tác đối ngoại…

Về công tác kiểm tra của Liên minh HTX Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra- Nguyễn Mạnh Thảo, cho biết, năm 2015, đã nhận được 12 vụ việc đề nghị giúp pháp lý và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các HTX và xã viên; hướng dẫn và chuyển về Liên minh HTX tỉnh/TP giải quyết 08 đơn thư… Điển hình, trực tiếp tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Chủ nhiệm HTX Huỳnh Ngọc Bích, tại Sóc Trăng, năm 2015, tòa án ND tỉnh đã mở lại để xét xử sơ thẩm vụ án và tuyên bị cáo vô tội. Với kết quả này, 6.000 người lao động trong HTX quay trở lại làm việc, đến nay, HTX đang dần ổn định.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường thông báo với hội nghị về công tác tổ chức 2 cuộc thi. Đến nay, Liên minh HTX các tỉnh, TP đều đã triển khai tổ chức cuộc thi. Đã có 08 bộ, ngành có văn bản chỉ đạo theo ngành dọc tổ chức triển khai cuộc thi, 20 tỉnh/thành ủy, UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tổ chức cuộc thi.

Đến cuối tháng 01/2016, Liên minh HTX các tỉnh/TP đã nhận được hàng ngàn bài dự thi, trong đó Liên minh HTX 7 tỉnh: Long An, Tây Ninh, Yên Bái, Hà Nam, Lâm Đồng, Bến Tre, Quảng Nam đã tiếp nhận được 1.918 bài tham gia dự thi; riêng Liên minh HTX tỉnh Long An nhận được 1.348 bài…

Do tính chất của cuộc thi, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam họp ngày 29/1, quyết định kéo dài 2 cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới” và cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012” đến hết năm 2016.

Theo đó, đến ngày 11/4, sẽ sơ kết vòng 1 cùng với kỷ niệm ngày HTX Việt Nam, 30/8 sơ kết lần 2 và 12/2016 sẽ tổng kết cùng với công tác tuyên dương các điển hình tiên tiến trên toàn quốc.

Sau khi nghe báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp của khu vực KTTT, của Liên minh HTX các cấp trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng đã chỉ ra một số hạn chế, bất cập, đó là vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX các cấp với tư cách là tổ chức đại diện cho THT, HTX chưa được đề cao; chưa hình thành mạng lưới các tổ chức kinh tế để liên kết, hỗ trợ hoạt động kinh tế của các HTX. Một số cấp ủy, chính quyền, một số bộ, ngành thiếu quan tâm, phối hợp; cơ chế, chính sách thiếu đồng bộ, chưa kịp thời, chưa hấp dẫn nên chưa tạo được động lực phát triển KTTT.

Định hướng hoạt động trong thời gian tới, Phó Thủ tướng chỉ đạo Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh, thành phố cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là phát triển KTTT phải phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Hai là phải củng cố Liên minh HTX Việt Nam với tầm nhìn là liên minh của tổ chức đại diện cho 30 triệu xã viên. Phải khai thác lợi thế tiềm năng của mô hình HTX, đó là lợi thế về xã hội và lợi thế về số đông.

Ba là lãnh đạo các địa phương phải quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết, Kết luận, các Chỉ thị của Đảng và quy định của pháp luật về phát triển KTTT, kinh tế hợp tác. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn xã hội bằng nhiều hình thức phong phú hiệu quả về HTX. Đồng thời, phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tham mưu cho Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển KTTT; tạo điều kiện hỗ trợ khu vực HTX vươn lên xứng tầm với yêu cầu phát triển giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Kim Cự xin cảm ơn và tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam xin hứa đoàn kết, khắc phục những tồn tại, cụ thể hóa những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Hội nghị nhận được ý kiến phát biểu của lãnh đạo Bộ KH&CN và Bộ NN&PTNT. Các ý kiến đánh giá cao những nỗ lực của Liên minh HTX các cấp trong hỗ trợ, phát triển KTTT. Đề nghị trong thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam phối hợp theo ngành dọc từ TW đến địa phương, rà soát các HTX chưa chuyển đổi để tổ chức hướng dẫn và tham gia xây dựng mô hình HTX kiểu mới tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Các đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13, khóa IV.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Kim Cự mong rằng Liên minh HTX các tỉnh/TP quyết tâm, kiên trì, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy địa phương, và với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, triển khai cụ thể hóa các nội dung của hội nghị BCH:

Triển khai ngay đề án Đổi mới, cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp đáp ứng yêu cầu mới phát triển bền vững.

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ V; Đẩy mạnh triển khai, thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Hệ thống Liên minh HTX các cấp thực hiện tốt các nhiệm vụ theo Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (Thông báo số 24/TB-VPCP ngày 29/01/2016);

Phối hợp triển khai tốt 2 cuộc thi: Cuộc thi tìm hiểu về Luật HTX năm 2012 và Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới;

Tập trung phát triển mô hình HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm. Mỗi Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam sẽ phụ trách 2 chuỗi sản phẩm, cùng với cán bộ xuống cơ sở, phối hợp với Chủ tịch và cán bộ Liên minh HTX các tỉnh/Tp xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm tại các địa phương.

Chú trọng phát triển kinh tế vĩ mô, đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho các hộ cá thể, phối hợp với tuyên truyền, để họ tự nhận thấy sự cần thiết phải liên kết lại thành THT, HTX, qua đó, khẳng định được vị trí, vai trò của Liên minh HTX các cấp.

Nhân dịp này, Liên minh HTX Việt Nam trao tặng cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể năm qua có nhiều thành tích, đóng gópc cho khu vực KTTT; HTX đã tích cực trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới; và tổ chức chia tay các đồng chí trong BCH đến tuổi nghỉ hưu.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ
đến dự và phát biểu chỉ đạo

 

 Đồng chí Võ Kim Cự- Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13, khóa IV 

 

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng- báo cáo tình hình KTTT và hoạt động
của Liên minh HTX Việt Nam năm 2015; phương hướng 2016

 

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường báo cáo về tình hình 2 cuộc thi và
công tác chuẩn bị đại hội V Liên minh HTX Việt Nam
 

Đồng chí Nguyễn Văn An- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam,
Chủ tịch Liên minh HTX TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị
 

Quang cảnh hội nghị

 

Đồng chí Phạm Ngọc Toại- Chánh VP Liên minh HTX Việt Nam, báo cáo đề án: Đổi mới,
cải tiến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX các cấp
đáp ứng yêu cầu mới phát triển bền vững

 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Võ Kim Cự trao tặng cờ thi đua
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

 

Chủ tịch Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng trao cờ thi đua 
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

 

Chủ tịch Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đắc Thắng trao cờ thi đua
 cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2015

Đặng Thu Hà

Ảnh: Lê Huy

Nguồn http://vca.org.vn/

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here