HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

0
408

          Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 – tỉnh Yên Bái năm 2015. Liên minh HTX tỉnh đề nghị các hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên hưởng ứng Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ với các nội dung như sau:

Thời gian: Từ ngày 15/3/2015 đến ngày 21/3/2015.

Trước thời gian diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

          Các HTX và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, huấn luyện định kỳ về pháp luật bảo hộ lao động, các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ-PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động.

          Tổ chức kiểm tra tình trạng các thiết bị, nhà xưởng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về phòng cháy chữa cháy, về quy trình quy phạm làm việc, an toàn vệ sinh và cháy nổ. Nơi sản xuất phải xây dựng Nội quy an toàn cho người lao động và nhà xưởng, máy móc, thiết bị.

          Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Trang bị đủ bảo hộ lao động và dụng cụ an toàn lao động trong sản xuất.

Trong những ngày diễn ra Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN:

          Treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN tại cổng, trụ sở hợp tác xã, doanh nghiệp và nơi sản xuất.

          Phát động xã viên và người lao động hưởng ứng Tuần lễ an toàn bằng những hành động cụ thể, sát thực phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

         Tổ chức hội thi “an toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở” trong thời gian diễn ra Tuần lễ.

Sau Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN:

         Triển khai thực hiện chương trình hành động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động. Tiếp tục tự kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN một cách thường xuyên.

         Tổng kết, rút kinh nghiệm và có những hình thức động viên, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN.

         Liên minh hợp tác xã tỉnh đề nghị các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các nội dung phát động đảm bảo đúng thời gian quy định.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here