HỘI THẢO KHOA HỌC THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG KHU VỰC KINH TẾ HỢP TÁC XÃ

0
437

     Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh theo quyết định phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ giữa Liên minh Hợp tác xã với Sở Khoa học Công nghệ. Ngày 17 tháng 9 năm 2015 Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Hội Thảo Khoa học với những nội dung: Đánh giá kết quả điều tra khảo sát, phân tích thực trạng sử dụng lao động nông thôn trong các hợp tác xã, đánh giá vai trò của các hợp tác xã trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông thôn và đề xuất các giải pháp thực hiện.

    Tại Hội thảo, những kết quả bước đầu thực hiện điều tra khảo sát của Nhóm thực hiện Đề tài đã được trình bày cụ thể, với những số liệu thu thập tỷ mỷ và khoa học. Số liệu điều tra khảo sát được thu thập từ 3 nhóm đối tượng là lao động trực tiếp trong HTX, lao động nông thôn chưa tham gia hợp tác xã và lãnh đạo các địa phương (xã, phường, thị trấn) trong tỉnh.

 Đ/c Đỗ Nhân Đạo – Chủ Nhiệm Đề tài trao đổi thảo luận tại Hội Thảo

    Kết quả thu thập được từ 3 nhóm đối tượng điều tra đã khẳng định vai trò tích cực của hợp tác xã trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động nông thôn và tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

    Thông qua quá trình thảo luận tại hội Nghị, các ý kiến tham luận đã bổ sung thêm những thông tin từ thực tế phát triển kinh tế hợp tác tại địa phương từ đó làm rõ thêm lý luận trong nghiên cứu của đề tài về vai trò của hợp tác xã.

    Những ý kiến tham gia đóng góp tại hội thảo được nhóm nghiên cứu tiếp nhận làm căn cứ bổ sung và tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian tiếp theo. Hiện tại đề tài đang trong giai đoạn hoàn thành và xây dựng báo cáo khoa học. Tiến độ thực hiện và quy trình tổ chức được tiến hành thuận lợi theo đúng nội dung đã đăng ký và yêu cầu của Hội đồng khoa học tỉnh Yên Bái. Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được bổ sung hoàn thiện công bố kết quả đồng thời triển khai thực hiện vào tháng 12 năm 2015.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here