HỘI THẢO VỀ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

0
507

Sáng ngày 16/5, tại thủ đô Hà Nội, Hội thảo “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã” do Liên minh HTX Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đồng chủ trì tổ chức đã diễn ra với sự tham gia của đại diện Ban Kinh tế TW, Văn phòng Quốc hội, các bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, KH&CN, Ngân hàng Nhà nước cùng các chuyên gia, các nhà khoa học về Kinh tế -Tài chính và luật pháp, Chủ tịch Liên minh HTX và Chủ tịch Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX TW và các địa phương.Tại Hội thảo,đồng chí Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã có bài báo cáo, tham luận.

Theo Báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, hiện cả nước có 48 Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX. Tuy nhiên, hiện vốn hoạt động của các Quỹ còn khá khiêm tốn với số vốn Điều lệ trên 800 tỷ đồng, vốn hoạt động trên 1.600 tỷ đồng, chưa đáp ứng nhu cầu về vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, thành viên và người lao động. Các Quỹ đang hoạt động chủ yếu là quy mô nhỏ, với gần 50% số Quỹ có mức vốn dưới 10 tỷ đồng, thậm chí có Quỹ vốn điều lệ chỉ 1 – 2 tỷ đồng.


Ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Yên Bái tham luận tại Hội thảo.

Nguồn vốn hoạt động của các Quỹ đa phần từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp, chưa huy động được nhiều nguồn lực từ thị trường; cơ chế hoạt động nghiệp vụ và mô hình tổ chức bộ máy của các Quỹ thiếu thống nhất; tuy cùng trực thuộc hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, nhưng giữa các Quỹ chưa có sự hợp tác, liên kết thống nhất theo hệ thống dọc.

Tại Hội thảo, hầu hết các tham luận chỉ ra điểm nghẽn trong hoạt động của các hợp tác xã (HTX) và tìm lời giải cho việc tiếp cận vốn. Vừa qua, Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã soạn Dự thảo Nghị định về Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, với 8 chương, 79 điều. Tuy đó là bước đi cải thiện lớn chính sách HTX, nhưng vẫn còn một số quy định bất cập như “Vốn điều lệ thực có tối thiểu của các Quỹ địa phương phải có tại thời điểm thành lập Quỹ HTX là 100 tỷ đồng, do Ngân sách cấp tỉnh cấp” và chỉ cho vay đối với Hợp tác xã và Liên hiệp HTX thuộc các ngành nghề, vùng nông nghiệp nông thôn. Đây cũng là một trong những nội dung chính mà ông Đỗ Nhân Đạo – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các bộ, ngành TW, cũng như các địa phương đều cho rằng việc ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX lần này, cần có các giải pháp chi tiết, cụ thể, phù hợp với Điều 6 của Luật HTX năm 2012, Luật Ngân hàng và các tổ chức Tín dụng năm 2010, Luật Dân sự … và các văn bản khác có liên quan, đồng thời phù hợp với thực tiễn về nhu cầu và khả năng tiếp cận vốn của khu vực Kinh tế tập thể hiện nay, nhằm tạo hành lang pháp lý cho các HTX tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước là rất cần thiết. Thông qua việc lắng nghe, tiếp thu rộng rãi các ý kiến của các cấp, các ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và hệ thống Liên minh hợp tác xã.

Đại diện Bộ Tài chính và Liên minh HTX Việt Nam đã kết luận tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu, để hai ngành sẽ chỉnh sửa, thống nhất sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định tổ chức và hoạt động của hệ thống Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX, trên tinh thần hoạt động có hệ thống từ TW đến địa phương, xem xét cân nhắc việc quy định mức vốn điều lệ của Quỹ địa phương tối thiểu khi thành lập có thể chỉ ở mức 20 tỷ đồng, đối tượng cho vay sẽ được mở rộng đến thành viên HTX và THT, không bó hẹp ngành nghề và địa bàn hoạt động…, đảm bảo sát với thực tiễn, phù hợp mặt bằng năng lực, trình độ và xu thế phát triển của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

 

  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here