ĐẠI HỘI V LIÊN MINH HTX VIỆT NAM: TẬP TRUNG THẢO LUẬN CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX

0
478

Ngày 18/7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên minh HTX Việt Nam đã tiến hành các phiên họp nội bộ, tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế hợp tác (KTHT), HTX trong 5 năm nhiệm kỳ IV đã qua, tập trung thảo luận Điều lệ sửa đổi và công tác nhân sự BCH Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ V tới đây.

Điều hành phiên họp do Đoàn Chủ tịch Đại hội do đồng chí Võ Kim Cự – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì. Ngoài 546 đại biểu chính thức đến từ các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam, 63 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố và đại biểu các HTX cả nước, tham dự phiên trù bị Đại hội còn có đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Kinh tế Trung ương, đại diện các bộ ngành và đoàn thể Trung ương liên quan.

Chặng đường nỗ lực phát triển HTX

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Võ Kim Cự nhấn mạnh, với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển bền vững”, Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam tập trung đánh giá kết quả, chỉ ra những tồn tại của khu vực KTHT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX các cấp trong nhiệm kỳ IV (2010 – 2015), đồng thời xác định mục tiêu, giải pháp quan trọng cải cách tổ chức Liên minh HTX và đẩy mạnh phát triển KTHT, HTX trong thời kỳ hội nhập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII. Đại hội V tiến hành bầu Ban Chấp hành (BCH) Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ V (2016 – 2020).

Theo trình bày báo cáo của đồng chí Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, khu vực KTHT, HTX trong cả nước đã có những chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới về tổ chức và hoạt động, thích ứng ngày càng tốt hơn với cơ chế thị trường; khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí của HTX trong nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị cơ sở và đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH của đất nước.

Báo cáo Dự thảo Đại hội cho biết, 5 năm qua, có 5.000 HTX thành lập mới, cùng với 15 vạn THT, hoạt động trên các lĩnh vực, đóng góp của khu vực HTX vào GDP từ năm 2013 đạt 5,05 %, 2014 là 5,15%. Tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX năm 2013 đạt 3,27%, năm 2012 là 2,75%, năm 2014 đạt khoảng 3,3 – 3,5%.

Chủ tịch Võ Kim Cự phát biểu tại Đại hội

 

Đã xuất hiện một số mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa. Nhiều HTX đã mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh dịch vụ tổng hợp; đầu tư trang thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh; mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế khác để cung ứng vật tư, thực hiện các dịch vụ đầu vào cho thành viên.

Đã có 480 HTX thành lập doanh nghiệp trực thuộc để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, làm đầu kéo trong xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Sau Đại hội IV, Liên minh HTX các cấp đã tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả các hoạt động, hướng về cơ sở, tất cả vì sự nghiệp phát triển KTHT, nòng cốt là HTX. Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng 4 Đề án trọng điểm. Các đề án đã được BCH Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 13, khóa IV thông qua, ban hành và bắt đầu triển khai trong toàn hệ thống.

Bên cạnh những kết quả đạt được và các mục tiêu do Đại hội IV Liên minh HTX Việt Nam đề ra thì khu vực KTHT, HTX còn những hạn chế, tồn tại, đó là: Do nhận thức của xã hội chưa thấy rõ vai trò của thành phần KTHT; còn trên 50% HTX ra đời trước Luật HTX 2012 chưa chuyển đổi sang HTX kiểu mới; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX 2012 và các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX ban hành rất chậm, thiếu đồng bộ; hệ thống tổ chức bộ máy, lãnh đạo và quản lý nhà nước về KTHT từ Trung ương đến địa phương còn chưa nhất quán; vai trò và vị thế của Liên minh HTX chưa đáp ứng yêu cầu, chưa đủ các điều kiện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao; những khó khăn khi hội nhập…

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Việt Nam định hướng phát triển HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, ưu tiên phát triển HTX sản xuất vật chất và HTX bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công.

Phát triển KTHT, nòng cốt là HTX gắn liên kết với các thành phần kinh tế khác; với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh hàm lượng giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. Phiên họp nhất trí thông qua Báo cáo về kết quả thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam; Kiểm điểm của BCH, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa IV; Tờ trình và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)…

Tập trung thảo luận

Phần thảo luận thu hút nhiều ý kiến tham gia của Liên minh HTX các tỉnh và các HTX cơ sở từ Nam ra Bắc. Hầu hết các ý kiến tập trung góp ý sửa đổi nội hàm câu chữ, kết cấu phù hợp hơn trong các văn kiện báo cáo và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi). Nhiều ý kiến cùng nêu nội dung quy định tổ chức bộ máy Liên minh HTX đến cấp huyện, cấp xã là hay và cần thiết, nhưng phải suy xét thêm để bảo đảm tính khả thi, trong điều kiện tinh giản biên chế và kinh phí có hạn…

Ông Lê Huy Nhỡn – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên, nêu ý kiến cho rằng các HTX cả nước đã rất nỗ lực mới duy trì được khu vực HTX đến hôm nay. Song điểm nghẽn cơ bản nhất là chính sách nhà nước không hấp dẫn, chưa phù hợp với “tam nông”, nên không thu hút được các nguồn lực xã hội để phát triển HTX.

Ông Đào Quốc Khánh – Chủ tịch Liên minh HTX&DN Tp.Hải Phòng, đã nêu ý kiến trong báo cáo Đại hội cần xem lại phần đánh giá cán bộ Liên minh HTX “thiếu, yếu, chưa được bồi dưỡng…”. Bởi ở chừng mực nào đó, cán bộ tổ chức Liên minh HTX đều có kinh nghiệm và trình độ năng lực nhất định. Về Điều lệ, việc quy định thành viên Liên minh HTX tỉnh cũng đồng thời là của Liên minh Trung ương, song thành viên của Liên minh ở Trung ương có thể là thành viên Liên minh địa phương được không và cần quy định cụ thể hơn…

Tạm kết luận phần thảo luận, Chủ tịch Võ Kim Cự phát biểu nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đại biểu đóng góp kiện toàn các văn kiện Đại hội và Điều lệ (sửa đổi), đồng thời phân tích làm rõ một số đánh giá về KTHT, HTX và về hoạt động Liên minh HTX trong các văn kiện báo cáo, để tiến tới nghiên cứu, chỉnh sửa câu chữ và nội dung để chính thức hoàn thiện các văn bản.

Về mục tiêu phát triển HTX, Chủ tịch Võ Kim Cự nhấn mạnh thêm phải nhận thức rõ việc ưu tiên thực hiện tiêu chí 13 trong nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển HTX nhanh mạnh cả về lượng và chất. Đây là vấn đề quan trọng “số một” trong nông thôn mới, liên quan trực tiếp vai trò HTX. Phát triển KTHT thời hội nhập phải theo xu hướng từ THT, lên HTX và tiến tới Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa.Việc phát triển THT, HTX cần coi là “sản phẩm” hoạt động của Liên minh HTX, cho dù Liên minh chỉ tham mưu, hỗ trợ và tư vấn, tuy không thể làm hết, nhưng Liên minh phải nhận phần trọng trách quan trọng.

Về Điều lệ, sau khi Thủ tướng phê duyệt, Liên minh HTX Việt Nam phải cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch công tác để hướng tới thống nhất tổ chức Liên minh HTX các cấp “nhất thể” từ Trung ương đến địa phương, kể cả mẫu dấu, nhiệm kỳ đại hội… như nhiều tổ chức, đoàn thể Trung ương khác.

Về thành viên, Chủ tịch Võ Kim Cự lý giải Điều lệ chỉ bao quát quy định chung, xây dựng theo quan điểm “mở”, không cứng nhắc, để tạo hành lang áp dụng linh hoạt trên thực tế, nhằm tạo ra tính năng động huy động sức mạnh tổng hợp, thống nhất, vì mục tiêu thúc đẩy phát triển KTHT, HTX.

Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự, 100% đại biểu nhất trí bầu 141 đồng chí tham gia BCH Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đại hội cũng giao BCH mới bầu Ban Thường vụ, Thường trực (Chủ tịch, các Phó Chủ tịch), Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Lưu Đoàn

 

Nguồn http://thoibaokinhdoanh.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here