KÍ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIAI ĐOẠN 2014 – 2020 GIỮA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH VỚI SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

0
540

     Nhận thức sâu sắc về vai trò khoa học công nghệ trong đời sống xã hội nhất là khoa học kinh tế trong tổ chức sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã và doanh nghiệp thành viên, ngày 25/9/2014, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Lễ ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020 với Sở Khoa học và Công nghệ.

     Tham dự Lễ kí kết có lãnh đạo 2 ngành và cán bộ quản lý các phòng, ban và đơn vị trực thuộc của 2 ngành.

Lãnh đạo 2 ngành ký chương trình phối hợp


     Nội dung kí kết hướng đến các nội dung chủ yếu về công tác thông tin tuyên truyền các quy định của pháp luật về khoa học công nghệ; công tác hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia thực hiện và ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ trong sản xuât kinh doanh; áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO; xây dựng tiêu chuẩn trong sản xuất kinh doanh; tạo điêù kiện để Liên minh Hợp tác xã và các thành viên tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học …

      Sau lễ kí kết, 2 ngành giao cho Trung tâm tư vấn hỗ trợ thành viên của Liên minh Hợp tác xã và Phòng Quản lý công nghệ – Sở hữu trí tuệ của Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổ chức thực hiện.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here