LỄ KÝ KẾT TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG MÔ HÌNH HTX PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ

0
602

Sáng ngày 20/01, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tổ chức ra quân triển khai Đề án xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh/TP và Lễ Ký kết hợp đồng xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng hoa, kỷ niệm chương cho ông Helmut Pabst- Giám đốc Dự án Liên đoàn HTX CHLB Đức (DGRV) và Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo

Lễ ký kết vinh dự đón đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Tham gia Lễ ký kết có 5 đơn vị của Liên minh HTX Việt Nam, đại diện 10 Liên minh HTX tỉnh/TP, Viện nghiên cứu, Ngân hàng TMCP Bắc Á, Tập đoàn TH, cùng doanh nghiệp và tổ chức DGRV của Đức tại Việt Nam.

 Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh báo cáo kế hoạch triển khai Đề án dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh/TP của Liên minh HTX Việt Nam

Thay mặt Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh báo cáo kế hoạch triển khai Đề án dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh/TP của Liên minh HTX Việt Nam.

Theo báo cáo, Ngày 31/3/2016, Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-LMHTXVN phê duyệt đề án “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa”.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện đề án, đã hình thành các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, trong đó có 25 mô hình HTX trực tiếp do Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo, gần 700 mô hình do Liên minh HTX các tỉnh thành phố và HTX trực tiếp xây dựng, riêng khu vực các tỉnh Nam bộ có 146 mô hình.

Chính vì vậy, Liên minh HTX Việt Nam quyết tâm triển khai Đề án này trong 3 năm tới (2018-2020) và những năm tiếp theo với số lượng xây dựng mô hình HTX cụ thể, cách làm năng động, sáng tạo, hiệu quả hơn, huy động các nguồn lực từ nhà nước, xã hội hóa, các tổ chức quốc tế, và các HTX để đẩy mạnh kế hoạch này.

Để triển khai Đề án, Liên minh HTX Việt Nam thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng 3 nội dung liên quan đề án chuỗi: quy chế tổ công tác, quy trình xây dựng chuỗi, danh sách HTX xây dựng chuỗi trong 3 năm tới.

Trong đó ghi rõ Quy chế thành lập, hoạt động của Tổ công tác với 10 điều khoản. Đối tượng áp dụng là thành viên tổ công tác, HTX, các tổ chức cá nhân liên quan việc triển khai xây dựng mô hình.

Và đưa ra quy trình xây dựng mô hình gồm 6 bước: khảo sát, lựa chọn; Thẩm định hỗ trợ HTX xây dựng Chuỗi giá trị sản phẩm; Xây dựng kế hoạch, nội dung hỗ trợ; Thực hiện dự án hỗ trợ gồm các nội dung; Đánh giá tiến độ, kết quả hỗ trợ HTX; Chế độ thông tin báo cáo.

Đề án xác định mục tiêu cụ thể: từ 2018- 2020, dự kiến xây dựng khoảng 250- 300 mô hình: năm 2018, xây dựng 120- 150 mô hình; năm 2019, xây dựng 60- 80 mô hình; năm 2020, xây dựng 60- 80 mô hình.

Đưa ra tiêu chí lựa chọn HTX những tiêu chí cụ thể để lựa chọn các HTX đủ điều kiện để được Liên minh HTX Việt Nam hỗ trợ xây dựng mô hình, 3 nhóm: HTX mới thành lập; HTX đã và đang hoạt động; HTX thuộc đề tài, dự án bộ, ngành đang triển khai.

Ông Helmut Pabst- Giám đốc Dự án Liên đoàn HTX CHLB Đức (DGRV) phát biểu tại buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ, các đơn vị tham gia ký kết với Liên minh HTX Việt Nam đều thể hiện rõ quan điểm cùng hợp tác chặt chẽ, đóng góp nguồn lực cả vật chất và con người để xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị tại các tỉnh, thành phố trong thời gian tới. 

Bà Thái Hương- Chủ tịch Tập đoàn TH phát biểu tại buổi lễ ký kết

1.     Lễ ký kết giữa các đơn vị sự nghiệp cung ứng dịch vụ, đào tạo, công nghệ, vốn, xúc tiến thương mại của Liên minh HTX Việt Nam với 63 Liên minh HTX tỉnh/TP để xây dựng mô hình HTX; hỗ trợ tư vấn, đào tạo, hỗ trợ vay vốn từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển… Các đơn vị sự nghiệp bao gồm: Trung tâm Khoa học Công nghệ& Môi trường; Trung tâm các Chương trình Kinh tế- Xã hội; Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác; Trường Bồi dưỡng cán bộ và Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

2.     Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn TH -Ngân hàng TMCP Bắc Á với Liên minh HTX Việt Nam, 3 bên cùng cam kết dành nguồn lực xây dựng Đề án và triển khai mô hình HTX mới gắn với chuỗi giá trị về thảo dược và rau, củ, quả hữu cơ; hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, thương hiệu sản phẩm cho HTX; tư vấn đầu tư, tài chính, hỗ trợ vay vốn cho các HTX trong dự án. 

3. Lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược giữa Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ và Liên minh HTX Việt Nam cùng phối hợp xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp; xây dựng chiến lược truyền thông thay đổi nhận thức về HTX; xây dựng và triển khai mô hình chợ đầu mối; Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ quản lý HTX và thành viên.

4. Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Công ty cổ phần thực phẩm EcoViet và Liên minh HTX Việt Nam cùng hợp tác hỗ trợ xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị, tổ chức kết nối tiêu thụ sản phẩm các HTX sản xuất an toàn qua Chợ thực phẩm sạch EcoViet.

5. Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức (DGRV) và Liên minh HTX Việt Nam đẩy mạnh hoạt động đối ngoại theo hướng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác, khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ các tổ chức quốc tế phục vụ việc phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đặc biệt nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển bền vững cho các HTX, đặc biệt các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực có sức lan tỏa ở các vùng, miền.

 

Nguồn http://www. vca.org.vn

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here